Havlíčkův Brod opraví náměstí | E15.cz

Havlíčkův Brod opraví náměstí

Jedno z center kraje Vysočina Havlíčkův Brod má velmi dobře zachovanou část městské památkové rezervace. K hlavním úkolům zdejší radnice pro příští měsíce patří příprava revitalizace historického centra města tak, aby při zachování kulturního dědictví náměstí prošlo důkladnou rekonstrukcí.

Náklady na tento projekt se odhadují na 90 až 100 milionů korun, a pokud město dostane dotaci z evropských fondů, mohly by práce začít v příštím roce.

Havlíčkovo náměstí v centru města nepotřebuje jen zlepšit vzhled. Nevyhovující jsou i technické sítě. Zcela chybí dešťová kanalizace – voda z okapů teče po dlažbě a v zimě namrzá. Jeho případnou rekonstrukci ovlivňuje negativně fakt, že náměstí je nejen historickým centrem města, ale také poměrně vytíženou dopravní tepnou, která spojuje severní části města s jižními. Před několika lety si radnice nechala vypracovat první studie na zlepšení vzhledu centra. Projekt připravuje brněnská architektonická kancelář Burian Křivinka, která již navrhla rekonstrukci ploch historického jádra například v Litomyšli nebo v Lipnici nad Sázavou. „Náměstí máme velmi dobře zachovalé z minulých století, úprava by měla respektovat historický kontext,“ upozornil místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

#####Spory se vedou hlavně o parčík

Prostranství by mělo být srovnáno do jedné výškové úrovně a vydlážděno kamennou dlažbou, která nahradí nevyhovující betonovou. Přibližně ve stejném počtu jako dosud zůstanou parkovací místa.

„Potřebujeme, aby na náměstí mohla zaparkovat auta,“ pokračuje místostarosta. Výhledově by náměstí nemělo být průjezdné, ale bude zachován vjezd z obou stran. Největší diskuse se podle Honzárka zatím týkaly parčíku, který je od 50. let minulého století v horním rohu náměstí. Obyvatelé si často přejí jeho zachování, odborníci ale plánují podstatnou redukci zeleně, protože cloní ve výhledu na historické stavby.

Stromy by podle nich měly být jen kolem barokního mariánského sloupu a po obvodu náměstí. „Naší vizí je, že by parčík na náměstí po odstranění nežádoucích křovin zůstal, dostal by ale zcela novou podobu. Zůstane také věnec stromů po obvodu náměstí,“ pokračuje Libor Honzárek. Podle jeho slov se při plánování rekonstrukce náměstí zatím celkem daří najít společnou řeč s památkáři. „Vytvořili jsme komisi a rok a půl jsme hledali společný názor na to, jak by mělo náměstí vypadat. Ten se nám podařilo najít poměrně snadno i díky angažování architektů, kteří mají s rekonstrukcemi historických center měst zkušenosti,“ zdůraznil havlíčskobrodský místostarosta.

#####Havlíčkův Brod táhne

Samotné město Havlíčkův Brod se v posledních letech stalo velmi atraktivní lokalitou jak pro investory do průmyslových nemovitostí, tak pro ty developery, kteří se zaměřují na bytové projekty. Během posledních měsíců se realizovaly i některé sportovní stavby. „U Sázavy se loni postavila nová volně přístupná hřiště, je tam i krátká in-line dráha. Letos jsme se rozhodli rozvoj tohoto areálu rozšířit a vydatně podpořit finančně. Plánujeme také za 20 milionů korun vybudovat umělý povrch na fotbalovém hřišti, které bude přístupné školám i veřejnosti,“ popisuje místostarosta investice města. Pokud jde o průmyslové zóny, jedna z největších vznikla v prostorách bývalých kasáren, které město získalo před několika lety do svého vlastnictví. „Ze začátku jsme byli hodně smutní z toho, že nás opouštěli vojáci, kteří byli také nositeli obživy pro naše občany. Měli jsme strach, že po odchodu armády klesne počet obyvatel.

To se nakonec nestalo,“ připomíná Libor Honzárek. Součástí bývalého vojenského prostoru je i travnaté letiště, které podle názoru města může v příštích letech nabýt na významu. Zbytek areálu tvořily nemovitosti v různém technickém stavu.

#####Unikátní rozprodej kasáren

Konec konců samotné vypořádání se města s majetkem armády, který mu spadl do klína, určitě stojí za zmínku. Havlíčkobrodští zastupitelé totiž zvolili neobvyklou metodu. „Chtěli jsme zabránit tomu, aby si investoři koupili jen atraktivní části bývalých kasáren a nepotřebný zbytek zůstal městu, které by do jeho údržby muselo vynakládat poměrně značné prostředky. Celý areál jsme tak rozdělili na přibližně 30 částí, jejichž součástí byla vždy například nemovitost i s určitým příslušenstvím a dílem okolní plochy. Tyto části jsme pak nabízeli k prodeji,“ popisuje Libor Honzárek. Ani samotný prodej nebyl příliš obvyklý. V zájmu zachování maximální transparentnosti zvolila radnice prodej obálkovou metodou s tím, že se obálky otevíraly za přítomnosti všech zájemců o koupi i veřejnosti v místním kině. Část areálu pak získala nejvyšší nabídka. „Zájem o jednotlivé části areálu byl obrovský, rozhodně jsme to nečekali. Náš předpoklad byl, že bychom z prodeje mohli získat kolem 50 milionů korun, skutečnost byla třikrát vyšší,“ uvedl dále místostarosta. Nyní už se v areálu bývalých kasáren otevírají první provozovny, které postupně nabízejí řadu pracovních příležitostí.

#####Zájem o bydlení roste

Stejně jako do Havlíčkova Brodu přicházejí stále noví investoři, kteří ve svých výrobních prostorách nabízejí nové příležitosti stovkám lidí, roste také poptávka po bydlení. Podle místostarosty Libora Honzárka patří Havlíčkův Brod mezi ta města, kde je trochu nižší průměrná mzda než v jiných částech republiky, ceny bytových jednotek jsou zde však poměrně vysoké. Například třípokojové byty se zde prodávají za 1,6 až 1,8 milionu korun, pokud nějaké takové v nabídce vůbec jsou, tak se na trhu příliš neohřejí. Na území města se rozvíjí celá řada developerských aktivit na výstavbu bytových domů. Například společnost ROOS začala stavět bytové domy v areálu Čechovka, španělská skupina GRUPO PICASSO chce začít stavět soubor bytových domů u silnice na Ledeč nad Sázavou. Město má v současné době dvě lokality, které se snaží připravit pro zahájení bytové výstavby. První je mezi ulicí Ledečská a Rozkošská, kde se momentálně připravují projekty páteřních komunikací ve spolupráci se soukromými investory.

V lokalitě Na nebi by se měly začít stavět bytové domy s poněkud luxusnějšími byty. V obou lokalitách se momentálně pracuje na podkladech pro územní řízení. Na Nebi by se mohlo začít stavět už v příštím roce, mezi Ledeckou a Rozkošskou by mělo příští rok proběhnout minimálně územní řízení.

#####Město chce výstavbu koordinovat

Zkušenosti s podobným prodejem získal místostarosta v Nizozemsku, kde je to zcela obvyklé. „Soukromý investor si pak musí spočítat, zda se mu to vyplatí nebo ne. Pokud mu to nevyjde, přijde někdo jiný, komu to vyjde. Myslím si, že je to správná cesta, která tady dlouho nebyla. Zejména po revoluci se tady stavělo poměrně uvolněně, stavaři si pletli demokracii s anarchií,“ připomíná místostarosta.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!