Hotel Mosaic House v přísně ekologickém režimu | E15.cz

Hotel Mosaic House v přísně ekologickém režimu

Společnost IMPACT-CORTI zrekonstruovala hotel v Praze, který je druhou budovou na světě využívající recyklaci vody a současně rekuperaci tepla z „šedé“ odpadní vody. Hotel označený čtyřmi hvězdičkami s nízkoenergetickým standardem svým konceptem otevřeného přízemí s barem umožňuje setkávání lidí různých kultur z celého světa.

Stává se tak živou mozaikou v samém srdci historického jádra Prahy. „Mosaic House vznikl kompletní rekonstrukcí a změnou užívání historické budovy. Do rekonstruovaného objektu v památkové zóně Prahy 2 se podařilo implementovat všechny požadované technologie,“ říká Jürg Zwahlen, předseda představenstva společnosti IMPACT-CORTI. „Přívlastek ,zelený‘ pro tento hotel neznamená jen úsporu elektřiny, plynu a vody, ale také funkční doplnění zeleně na střeše budovy, v okolí budovy i v interiéru,“ dodává Zwahlen.

#####Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme

Pasivní úspora energie byla v Mosaic Hotelu zajištěna zateplením pláště budovy a výměnou původních oken za repliky s nadstandardními tepelnětechnickými vlastnostmi. Okna jsou osazena čidly, která v případě otevření zajišťují automatické vypnutí topení nebo chlazení. Na osluněných částech budovy byly instalovány žaluzie, které se automaticky přizpůsobují stavu venkovního prostředí. Aktivní úspora energie spočívá v získávání energie z odpadního tepla technologických zařízení zajišťujících provoz hotelu, a to například chlazení, vzduchotechnika a jiné… a ve využití obnovitelných zdrojů - na střeše jsou umístěny solární panely. Recyklace odpadní „šedé“ vody (tj. vody ze sprch a umyvadel) je jednou z klíčových technologií nového, k životnímu prostředí šetrného hotelu.

Pitná voda není zbytečně používána tam, kde nemusí, tedy například na splachování WC nebo pro úklid. V hotelu je instalován dvojitý systém vodovodních a kanalizačních trubek, kde je oddělena voda ze sprch a umyvadel - tzv. šedá voda. Tato relativně čistá voda se odvádí do speciálního zařízení, které ji filtruje a čistí. Recyklovaná voda je následně použita znovu při splachování WC nebo jako voda užitková k přívodu studené vody v úklidových komorách. Toto zařízení zajišťuje efektivní nakládání s vodou a jedná se o první komplexní instalaci v ČR. Úplná technologická novinka - zpětné získávání tepla z odpadní „šedé“ vody - byla ihned po svém zrodu implementována do projektu Mosaic House, který se tak stává druhým na světě s tímto systémem. Získávání energie probíhá přes výměníky tepla, kdy přitékající odpadní teplá voda ze sprch a umyvadel předehřívá vstupní studenou vodu.

#####Nové trendy i tradiční úspory energie

Při realizaci se podařilo zachovat oba stávající vzrostlé stromy ve dvoře, přestože bylo povoleno jejich kácení. Původní nepřístupný prostor byl otevřen, doplněn zelení a dvěma vzrostlými stromy. Osazeny byly také všechny ploché střechy objektu, to je asi 40 procent plochy pozemku. Výsledkem je pozitivní změna mikroklimatu a dodatečná izolace střech. „Všechny technologie i jejich efektivní souhru a využití řídí sofistikovaný systém měření a regulace,“ říká vedoucí projektu Miroslava Fišková a dodává: „Tento systém monitoruje také aktuální obsazenost pokojů, stav otevření oken nebo dveří a pak nastavuje optimální parametry vnitřního prostředí každého jednotlivého pokoje. Za každým hostem automaticky zhasíná, resetuje zvolené prostředí na standardní ,ekologické‘ podmínky, ale samozřejmě také umožňuje individuální nastavení v případě přání hosta.“ V projektu se podařilo propojit nejnovější trendy s tradičními zdroji úspor energií tak, aby byly splněny moderní požadavky na inteligentní budovu, která se plně řídí svým uživatelem.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!