Hradec Králové chystá miliardové projekty | E15.cz

Hradec Králové chystá miliardové projekty

Město Hradec Králové plánuje stavební projekty za miliardy korun. Vzniknout má nový objekt městské knihovny či se chystá rozsáhlá rekonstrukce historického náměstí.

Stotisícový Hradec Králové je přirozenou dominantou kraje již od středověku, kdy, jak název vypovídá, byl věnným městem českých královen. S nástupem průmyslu zde našla útočiště řada významných průmyslových podniků, jako ČKD, Foma nebo Gumokov. Rozvoj města přinášel i značnou stavební aktivitu, když se například stalo domovem moderní české architektury v duchu secese a funkcionalismu světově proslulých architektů Jana Kotěry a jeho žáka Josefa Gočára, jehož pozoruhodná urbanistická koncepce vzbuzuje dodnes obdiv a byla inspirací pro několik dalších generací architektů. Město pod Bílou věží bývá proto nazýváno salonem republiky.

Hradec Králové je rovněž důležitým dopravním uzlem sto kilometrů od Prahy, sídlem mnoha úřadů, státních institucí či bank. S městem je spjata existence tří vysokých škol s tisíci studenty. Z podnikatelského hlediska je město orientováno zejména na služby, vědu a výzkum a specializovaná pracoviště, která uvádějí v život výsledky výzkumu. Tomu pomáhá spolupráce se zmíněnými univerzitami, především s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, Farmaceutickou fakultou UK nebo Vojenskou lékařskou fakultou Univerzity obrany. Výsledkům vědecké práce na univerzitách dokážou vtisknout konkrétní podobu tamní specializované firmy. Obdobný potenciál je například i v oblasti informačních technologií.

#####Projekty přibližně za tři miliardy

Integrovaný plán rozvoje města zahrnuje projekty do roku 2015 s využitím dotací EU. Celkově se objem investic v příštích pěti letech odhaduje na tři miliardy korun. „Z těch největších investic je to už zmiňovaná městská knihovna za 260 milionů korun, rekonstrukce Velkého náměstí v historickém centru města za 153 milionů nebo rekonstrukce sportovního areálu Bavlna za 155 milionů,“ vyjmenovává náměstkyně primátora Pavla Finfrlová. Ceny se daří kvůli krizi ve stavebnictví stlačit na minimum, a přesto je zájem o zakázky enormní.

„Dříve u podobných projektů podávalo nabídku tak deset společností. Propozice výběrového řízení na Bavlnu si ale už nyní vyzvedlo dvacet firem. Budou- li chtít uspět, samozřejmě budou muset nabídnout co nejvýhodnější podmínky a město na tom může výrazně ušetřit,“ tvrdí náměstek hradeckého primátora Josef Malíř. Uspořené prostředky umožní další investice nad plánovaný rozpočtový rámec. „Obvykle investujeme do městské infrastruktury a plnění požadavků komisí místních samospráv v jednotlivých městských částech,“ doplňuje Malíř.

#####Orientace na výzkum

Vzhledem k uvedeným kapacitám se město chce i nadále orientovat na podporu výzkumu. „Máme k dispozici Technologické centrum a podnikatelský inkubátor, který hodláme v blízké budoucnosti rozšiřovat,“ poznamenává Finfrlová. Další podpora poplyne do revitalizace tzv. brownfieldů, když na území Hradce je řada bývalých průmyslových objektů, které budou přebudovány buď městem, anebo soukromými investory. „Volné plochy pro výstavbu v Hradci Králové stále jsou, ale snažíme se investory směrovat především k využití brownfieldů. Příkladem může být bývalá továrna Vertex, kterou město s využitím evropských dotací přebuduje na městskou knihovnu a Centrum celoživotního vzdělávání,“ líčí Svoboda.

Obdobně jsou revitalizovány také vojenské objekty a areály, které postupně přecházejí do majetku města. V těchto případech se využívá především soukromých investic. Město si ale všímá i rekreačního vyžití obyvatel, pro něž plánuje propojení městských lesů s obcí Bělečko stezkou pro in-line bruslaře. Už v polovině srpna přibyl nový tříkilometrový úsek Písečnice a prodloužil tak stávající trasu na sedm kilometrů. Denně zde proudí stovky sportovců. „Ten nápad se nám hodně zamlouvá. Spojení Bělečka s Hradcem in-line stezkou by určitě uvítali nejen sportovci, ale třeba i lidé, kteří tudy denně jezdí do práce. Je to samozřejmě otázka peněz,“ říká předseda občanského sdružení Bělečko Vladimír Zika k možnému společnému financování výstavby.

#####Další výstavba seniorparků

V posledních letech se město zaměřovalo mimo jiné i na budování a rekonstrukce dětských hřišť, v současné době však plánuje vybudování několika seniorparků. Jde o plochy obdobné dětským hřištím, ovšem místo herních prvků na nich bude moci široká veřejnost zdarma využívat různé posilovací stroje, které jsou určeny pro venkovní použití. „V současné době jednáme o tom, kde by tyto seniorparky mohly vzniknout. První z nich bychom chtěli otevřít v blízkosti domů zvláštního určení Harmonie I a Harmonie II. Některé seniorparky by však mohly být i v blízkosti stávajících dětských hřišť. Zatímco si větší děti budou hrát například na prolézačkách, rodiče či prarodiče si budou moci trochu zacvičit a tím si udržovat či zlepšovat svou kondici,“ popisuje situaci náměstek primátora Martin Soukup.

Předpokládá se, že venkovní posilovací stroje budou využívat nejen dospělí, ale také mládež. „Celkové náklady na vybudování seniorparku jsou srovnatelné s náklady na výstavbu standardního dětského hřiště. „Nový seniorpark by tedy stál jeden až dva miliony korun,“ vyčísluje Soukup. V Hradci Králové by první seniorpark v rámci pilotního projektu mohl vzniknout už v roce 2011. „Pokusíme se finanční prostředky zařadit do rozpočtu,“ doufá Soukup. Podporu všech generací obyvatel ocenili i porotci prestižní celostátní soutěže Obec přátelská celé rodině, kterou Hradec Králové v loňském roce vyhrál.

#####Klíčové je dokončení dálnice

Problémem však stále zůstává nedostavěná dálnice D11 z Prahy, která končí tři kilometry před Hradcem. „Klíčové pro rozvoj Hradce Králové ovšem bezesporu je přivedení dálnice D11 až k městu a výstavba dalších komunikací, které odvedou tranzitní dopravu mimo zastavěná území. To je především Severní tangenta a Jižní spojka,“ vyjmenovává Svoboda. V „dálniční“ kauze stát versus farmářka Ludmila Havránková je stále ve hře domluva či vyvlastnění. Nynější dohody počítají s výměnou tří hektarů Havránkové za jiné patřící státu, stát navíc doplatí statkářce zhruba dvacetimilionový rozdíl v tržní ceně a dá jí do pronájmu dalších 130 hektarů pozemků.

Její sestra Jaroslava Štrosová dostane za svých 1400 čtverečních metrů stejně velký pozemek jinde a doplatek zhruba 40 tisíc korun. Havránková však smlouvy kvůli zdravotním potížím stále nepodepsala a nový termín nebyl určen. „Pokud smlouvy nebudou podepsány do konce srpna, zahájení prací se posouvá na příští rok,“ upozorňuje vládní zmocněnec pro D11 a R35 Ivo Toman. V tomto případě by stát měl podle něj přistoupit k vyvlastnění podle platného zákona. Tříkilometrová dostavba podle něj vyjde na miliardu korun.

Na scéně se však objevuje další problém, a to jestli vůbec stát bude mít peníze na dotažení stavebních prací do konce. „Byla by to ostuda, kdyby se konečně podepsaly smlouvy a nakonec by na to nebyly peníze,“ míní Toman. Zmíněnou miliardu by podle něj neměl být problém v rozpočtu nalézt. Dálnice D11 přitom zasahuje do života obyvatel regionu již nyní, dlouho před zahájením dokončovacích prací. Nový územní plán Hradce Králové se vypracuje podle ideového návrhu architektů Tomáše Vymetálka a Patrika Kotase. Rozvojovou osu načrtli západním směrem do části Kukleny právě směrem k dálnici D11.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!