Iglavia Park se začne stavět v květnu | E15.cz

Iglavia Park se začne stavět v květnu

Developerská divize společnosti PSJ, a. s., má za sebou téměř všechny kroky nutné k realizaci svého jihlavského administrativního projektu Iglavia Park.

Po provedení nezbytných průzkumných prací na staveništi a po vypracování urbanistickoarchitektonického konceptu stavby došlo k podání oznámení záměru ve smyslu zákona pro posouzení vlivu na životní prostředí. Pokud vše proběhne bez problémů, nic by nemělo bránit tomu, aby první etapa výstavby projektu odstartovala v květnu 2009. „Krajské město zaznamenalo výrazný stavební rozvoj v oblasti průmyslových a skladových nemovitostí, na trhu s maloobchodními prostorami a na rezidenčním trhu, nicméně na trhu s moderními kancelářskými prostorami je situace neuspokojivá.

Chceme-li do Jihlavy přitáhnout firmy, které nabídnou zaměstnání pracovníkům s vyšší kvalifikací, je zapotřebí pro ně vytvořit odpovídající zázemí,“ tvrdí zástupce Divize Development společnosti PSJ Jiří Mutl. Podle jeho slov s kvalitním pracovním prostředím souvisí také vyšší produktivita práce - se soudobým projekčním návrhem zase nižší provozní náklady. Moderní administrativní budova s velkoplošnými prostorami umožňujícími flexibilní uspořádání, s kvalitním technickým vybavením vč. klimatizace a s kapacitně dostačujícím parkováním zatím v Jihlavě chybí.

Projekt předpokládá výstavbu po etapách ze západu k východu v souladu s finančními možnostmi investora a situací na trhu nemovitostí. Postupně tak dojde k vybudování souvisejících dopravních napojení a úpravě zelených parkových ploch. Za konečným návrhem projektu stojí studio Pelčák a partner, které přepracovalo původní návrh z listopadu 2007 a které je mimo jiné autorem již dokončeného projektu Spielberk Office Centrum v Brně. Název Iglavia Park je odvozen z původního latinského názvu Jihlavy a souvisí s celkovým řešením projektu jako otevřeného administrativního souboru skládajícího se z několika budov s jednotným vnitřním uspořádáním.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!