Informovanost, přehled, vzdělání - cesta k úspěchu | E15.cz

Informovanost, přehled, vzdělání - cesta k úspěchu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Mezi základní vlastnosti a dovednosti každého facility manažera patří včasná informovanost založená na faktech, široký přehled z oboru stavebnictví, technologií používaných v budovách, energetiky a v neposlední řadě ekonomiky, a to vše by mělo být doplněno potřebným komplexním vzděláním.

Facility management může být přínosný pouze tehdy, řídí-li jej kvalitní lidé a mají k tomu kvalitní prostředky v podobě aktuálních informací o stavu svěřeného majetku. Toho lze dosáhnout jen za použití moderních technologií, programového vybavení a samozřejmě za dostatku aktuálních informací ze světa, protože bez patřičného rozhledu by tato profese nemohla být vykonávána v té nejvyšší kvalitě. A právě letošní podzim bude v duchu konferencí, seminářů a workshopů na téma integrovaný facility management.

#####Software pro podporu facility managementu

Doprovodnou akcí Týdne facility managementu 2011 bude celodenní seminář ARCHIBUS BEZ HRANIC s mottem Software je nástrojem pro integraci. Tento seminář navštíví Bruce Kenneth Forbes. Původně architekt a absolvent MIT je význačnou osobností světového facility managementu a nositelem titulu IFMA Fellow. Akci pořádá český obchodní partner společnosti ARCHIBUS, IKA DATA, spol. s r. o., Tato společnost představí v ČR realizované projekty a jejich specifika, vlastní vývoj v rámci ARCHIBUS Frameworku a rovněž obchodní modely, jimiž se exploatace FM softwaru v ČR může nadále ubírat.

#####Komplexní a zavedené řešení

Použitím produktů ARCHIBUS ve velké organizaci nelze udělat chybu. Jedná se o produkt, který zastává ve světě ve svém oboru stejně význačné postavení jako třeba SAP v oblasti ERP systémů. Obsahuje plnou obousměrnou vazbu mezi grafickou prezentací dat (průmyslový standard Autodesk AutoCAD®) a jejich alfanumerickou prezentací. Je plně zajištěno, že všechny změny provedené ve výkresech AutoCAD jsou simultánně provedeny v ARCHIBUS databázi. Obsahuje plnou obousměrnou vazbu s Autodesk Revit®, produktem obsahujícím BIM (Building Information Modelling), která umožňuje sledovat bohatá data o stavbě po celou dobu životnosti stavby. Zahrnuje tisíce předpřipravených reportů a zároveň schopnost vytvořit další několika kliky myši. Obsahuje nejlepší řešení z praxe, včetně možností poměřování (benchmarking). Podporuje průmyslové databázové platformy, jako jsou Oracle®, Microsoft SQL Server® a Sybase®. Produkt je snadný k užití, předkládá jak intuitivní webové rozhraní, tak i oblíbené Windows rozhraní tak, aby uživatelé mohli volit odpovídající platformu, která nejlépe odpovídá jejich úkolům a zkušenostem. Možnosti volit způsoby navigace a užití umožňují uživatelům přístup k datům, který nejenom nejlépe odpovídá jejich potřebám, ale také zohledňuje jejich uživatelskou zdatnost.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video