Insolvenční zákon v praxi – – prodej domu s restaurací | E15.cz

Insolvenční zákon v praxi – – prodej domu s restaurací

Jedním z prvních prodejů podle nového insolvenčního zákona v České republice byla dražba domu s restaurací na atraktivním místě v Praze-Běchovicích. A zároveň to bylo poprvé, kdy podle tohoto zákona zpeněžovala majetek společnost Naxos. Přestože dříve velký zájem o podobné nemovitosti nyní značně poklesl, podařilo se dům výhodně vydražit.

Budova se nachází na frekventovaném místě na hlavní ulici Českobrodská. Postavena byla v první polovině dvacátého století a její poslední celková rekonstrukce a modernizace se uskutečnila v letech 2000 až 2002. V tomto třípatrovém domě s celkovou užitnou plochou 880 metrů čtverečních se nachází restaurace, kancelář, sál, v suterénu jsou sklady a k jeho výhodám patří i to, že jeho součástí je podkrovní byt. Dříve tu také bylo kino a pobočka pošty. „Podle mnoha podobných případů z minulosti by se dalo čekat, že zájem o dům v Běchovicích bude monstrózní. Jde o jednoduchou investici s jednoduchým podnikatelským plánem. Objekt s restaurací je hned u výpadovky, tato víceúčelová budova se dá dobře pronajímat, ideální je také kombinace provozovny s bytem a zisk přináší i reklamní plocha umístěná na domě,“ říká Libor Nevšímal, člen představenstva společnosti Naxos.

#####Rozhoduje profesionalita a pečlivost přípravy

Podle jeho slov se oproti dřívějšku, kdy se dražeb podobných objektů zúčastňovalo velké množství zájemců, situace zcela změnila.

V současnosti má totiž většina malých a středních podnikatelů i živnostníků velké starosti s tím, aby vůbec zachovali své firmy. Myšlenky na rozšiřování svého podnikání či na nové aktivity tak raději odsouvají na neurčito. Svoji důležitou roli rovněž sehrává neochota bank poskytovat úvěry na investice a provoz. A u objektů, jejichž nejpravděpodobnějším způsobem využití je provozování restaurace či maloobchodní jednotky, vzbuzuje velkou nejistotu otázka dostatečně rychlé návratnosti vložené investice vzhledem ke snižující se poptávce a koupěschopnosti velké části obyvatelstva. Při přípravě dražby byla důležitá ještě více než v dřívějších letech profesionalita a pečlivost. A nezáleželo na tom, zda jde o velký hotel, kancelářskou budovu či o menší dům na okraji Prahy. „Většina marketingových nástrojů není nějak výrazně závislá na velikosti transakce. Zcela zásadní je důkladná specifikace hlavních a vedlejších cílových skupin potenciálních zájemců v souvislosti s budoucím využitím objektu. Důležité je také, zda by chtěli využít celý dům nebo jenom jeho část, či zda by chtěli hlavně profitovat z nájemného,“ pokračuje Libor Nevšímal.

#####Restauraci asi nahradí kulturní centrum

Součástí přípravy dražby bylo také najít pro zájemce možnou náplň podnikání v objektu a vypočítat, jakou by měla návratnost. „Vzhledem k lokalitě a stavebně technickému stavu kalkuloval Naxos s návratností okolo deseti let. Významnou roli při našich úvahách hrála i bytová jednotka, která mohla být využita jak pro vlastní bydlení, tak i k pronájmu. Mohla být také prodána, což by pokrylo značnou část vložených prostředků. Důležité bylo rovněž to, že objekt mohl prakticky okamžitě zahájit provoz,“ shrnuje Nevšímal výhody běchovického domu. Dražba se uskutečnila na sklonku loňského roku a nejnižší podání činilo 5,2 milionu korun. Objekt s restaurací nakonec vydražila městská část Praha-Běchovice za 6,4 milionu. Po potřebné adaptaci by měl dům sloužit svému původnímu účelu, tedy především jako kulturní centrum.

#####Objekty prodávané v insolvencích mohou být atraktivní

Připomíná i další výhodu – zájemci nehrozí rizika spojená s nabytím nemovitosti. Může si být totiž jistý, že mu vlastnická práva nebudou komplikovat žádná zástavní či jiná práva, exekuce, nevýhodné nájemní vztahy či nevypořádané vlastnické nároky.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!