Institut CEITEC v Brně - investice přes pět miliard | E15.cz

Institut CEITEC v Brně - investice přes pět miliard

Středoevropský technologický institut CEITEC začal vyrůstat v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (MU) a Vysokého učení technického (VUT) Pod Palackého vrchem v Brně.

Středoevropský technologický institut CEITEC začal vyrůstat v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (MU) a Vysokého učení technického (VUT) Pod Palackého vrchem v Brně.

Do nových laboratoří o celkové rozloze 25 000 m2 se vědci přestěhují koncem roku 2014. Dotaci ve výši 5,24 miliardy korun získaly brněnské vysoké školy a výzkumné instituce z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, uvedl CEITEC. Dvě nové budovy CEITEC MU s téměř 7000 m² pro laboratoře, výukové prostory a pracovny vyrostou v Univerzitním kampusu Bohunice. Větší z pavilonů
bude mít atypický eliptický půdorys s vnitřním zastřešeným atriem. Místo v něm naleznou pracoviště pro výzkumné programy strukturní biologie, genomiky a proteomiky rostlinných systémů, molekulární medicíny a výzkumu mozku a lidské mysli.

Součástí rozšířeného prvního podzemního podlaží se stane i výzkumný skleník a růstové klimatické komory, tzv. fytotrony. V celém areálu bude umístěno sedm sdílených laboratoří s prvotřídními přístroji, jako například spektrometry nukleární magnetické rezonance,
které slouží pro studium 3D struktury látek na atomární úrovni, nebo elektronové mikroskopy. Ty umožní studovat buněčné struktury a další jevy na makromolekulární úrovni s velmi vysokým rozlišením.


úroveň čistoty, která odpovídá nejpřísnějším normám.

Přístrojové vybavení laboratoří umožní výrobu a analýzu vzorků, které jsou běžným mikroskopem neviditelné, protože mají rozměry
tisícinásobně menší, než je průměr lidského vlasu. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby pavilonů CEITEC MU uspěla stavební firma KONSTRUKTIVA KONSIT, která je postaví za 417 milionů korun. V soutěži o výstavbu nových budov laboratoří CEITEC VUT zvítězilo sdružení firem UNISTAV, OHL ŽS, IMOS Brno. Vysoutěžená cena je 344 milionů korun.

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky
v Brně. CEITEC je výsledkem spolupráce šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet projektu je 5,246 miliardy korun.

Základní stavební jednotky centra tvoří 64 výzkumných skupin, které jsou soustředěny do celkem sedmi výzkumných programů:

1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
2. Pokročilé materiály
3. Strukturní biologie
4. Genomika a proteomika rostlinných systémů
5. Molekulární medicína
6. Výzkum mozku a lidské mysli
7. Molekulární veterinární medicína

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!