Investovat v Písku se vyplatí | E15.cz

Investovat v Písku se vyplatí

Tak živých a podnikavých měst, jako je například Písek, není v Čechách mnoho. Podle zdejšího starosty Miroslava Sládka je základem pozitivní přístup radnice. „Investorům obvykle stačí k vyřízení jejich žádosti návštěva jedné kanceláře na radnici,“ říká.

Písek je, kromě historických předností (nejstarší kamenný most v Čechách, hrad, starobylé domy atd.), známý jako město příjemné k žití. Zdejším třiceti tisícům obyvatel se nabízí všechno, co je k uspokojení nejrůznějších tužeb a přání potřeba: pracovní příležitosti, dostatek vzdělávacích institucí, kvalitní bydlení, špičková sportovní zařízení, množství obchodů, restaurací, krásná příroda. Toto město je již od 19. století městem škol a studentů.

Svá školní léta zde prožili například F. L. Čelakovský, Mikoláš Aleš, Antonín Sova, Fráňa Šrámek a mnoho dalších slavných lidí. Dnes je v Písku vedle běžných škol Filmová škola Miloslava Ondříčka, Vysoká škola podnikání, lesnická škola, Obchodní akademie s bankovním institutem. Aby měli absolventi škol kde pracovat, je namístě připomenout úsilí předchozích starostů o vybudování severní průmyslové zóny. Na ploše téměř 40 hektarů dnes působí moderní, evropsky významné firmy, které zaměstnávají na šest tisíc pracovníků.

#####Pozemky pro investory ubývají

Prostoru pro další investory zde už není mnoho. „Změnou územního plánu jsme zónu rozšířili o další plochy, které by neměly sloužit pro další provozy, ale pro zkvalitnění zázemí,“ popisuje starosta Miroslav Sládek. Měla by tam vyrůst multifunkční budova, která by podnikům v zóně nabízela např. mateřskou školu, obchody a služby, ubytování. Územní plán rovněž počítá v sousedství zóny s výstavbou rodinných domků. Písek, díky své poloze, okolí a atmosféře, je městem, do nějž se touží přistěhovat lidé z různých částí republiky. Bydlení zde ale, vzhledem k poptávce, není nejlevnější. Totéž platí o pozemcích.

V historickém centru se běžně pohybují ceny kolem tří tisíc korun za metr čtvereční, mimo centrum kolem jednoho tisíce korun. Starobylé město, rozložené po obou březích řeky Otavy, vyžaduje péči jak o památky, tak o infrastrukturu. Nutno říci, že té se mu bohatě dostává. Domy mají většinou nové fasády citlivě barevně sladěné, ulice jsou čisté, upravené. „Necitlivá moderní výstavba historické centrum nepostihla. Město vyhlásilo památkovou zónu a její ochranné pásmo, naši pracovníci hlídají každou přestavbu a úpravu budov. Tak centrum dostalo úhlednou tvář,“ řekl dále písecký starosta.

#####Pokračuje zejména bytová výstavba

Písek prožil v roce 2002 velkou povodeň, i letos v červnu bylo město kvůli velké vodě znovu na nohou. Dnes je na podobné situace připraveno. Na levém nábřeží je moderní výstavba řešena tak, aby i v případě zaplavení celého parteru nedošlo ke statickému narušení staveb. Pravá strana řeky čeká na investory. Zájemci o bydlení v Písku najdou projekty českých developerů Casta Invest a Lesostavby Třeboň v lokalitě Svatý Václav a na kopci Hradiště, kde pokračuje výstavba viladomů se čtyřmi bytovými jednotkami v nízkopodlažních objektech. Územní plán města rovněž počítá s výstavbou v místních částech Semice a Smrkovice, o níž je zájem, protože ceny pozemků jsou zde nižší.

Pokud jde o sportovní zařízení, v Písku jsou na takové úrovni, že je zde možné pořádat mezinárodní soutěže. Město má také mimořádně bohatý kulturní program, jehož se účastní desetitisíce návštěvníků. „Na to, jaký je zájem, nám chybí ubytovací kapacita,“ dodává starosta. Vybudovat v centru hotel je prý jedna z možností výrazné investice. Městu chybějí také podzemní parkingy, které nebudou vadit další kombinované výstavbě bytů a služeb. Místa už jsou prý vytipovaná. Ideální lokalitou pro výstavbu ubytovacích zařízení je podle Miroslava Sládka například nábřeží na pravé straně řeky Otavy.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!