Jak se nám tu bydlí? | E15.cz

Jak se nám tu bydlí?

Růst cen bytů byl v ČR mnohem rychlejší než obecná inflace a především než růst cen stavebních prací měřený Českým statistickým úřadem. I přes malá omezení srovnatelnosti hodnot je možno říci, že růst stavebních prací byl ve sledovaném období menší než 25 %, zatímco ceny bytů ve shodném období vzrostly zhruba o 73 %.

V seriálu o cenách bydlení jsme se věnovali jednotlivým regionům, přinesli jsme informace o rozdílech v cenách bytů, které Institut regionálních informací (dále jen IRI) již od roku 1999 průběžně monitoruje ve 335 vybraných městech, a pokusili jsme se naznačit skutečnosti, které tyto cenové rozdíly způsobují. Vzhledem k tomu, že IRI v roce 2007 podstatně rozšířil monitoring a začal sledovat i čtvrtletní vývoj cen ve všech okresních městech, můžeme podrobněji hodnotit vývoj cen standardního bytu, za který je považován byt o podlahové ploše 68 m2, I. kategorie, v běžné poloze, v průběhu porovnatelných období uplynulého roku. Současně lze zveřejnit první předběžné údaje o cenovém vývoji v krajských městech za poslední tři měsíce a zhodnotit tak vývoj na trhu nemovitostí v lednu a únoru roku 2008.

Rok 2007 se vyznačoval velmi rychlým tempem růstu cen standardních bytů a v prvních měsících roku 2008 ceny dále rostly bez výraznějšího zpomalení, což dokládá následující graf.

Ceny starších bytů rostly v absolutních hodnotách nejvíce v hlavním městě Praze a na začátku roku 2008 se vyšplhaly až za hranici tří milionů korun. Absolutní nárůst průměrné ceny bytů v posledních třech měsících činil více než tři sta tisíc korun. Jinak je cenový vývoj rozložen regionálně. Vysoké tempo růstu vykazuje Ostrava a celkově celý Moravskoslezský kraj. Naopak růst cen v Jihočeském kraji je pomalejší, nicméně krajské město České Budějovice po mírné stagnaci naznačuje další významný růst. I dlouho podceňované Ústí nad Labem zvyšuje ceny starších bytů stále vyšším tempem.

#####Vývoj tržního nájemného v roce 2007 a v prvních dvou měsících roku 2008

Ani ve vývoji tržního nájemného se neodehrává na počátku roku 2008 žádné překvapení, přetrvává trend uplynulého roku.

V grafu můžeme sledovat vývoj průměrného tržního nájemného ve vybraných městech České republiky v jednotlivých čtvrtletích uplynulého roku. Graf potvrzuje, že nájemné většinou mírně vzrostlo, růst však nebyl nijak výrazný, v některých městech můžeme hovořit spíš o stagnaci. Je jistě zajímavé, že nájemné je dnes vyšší v Mladé Boleslavi i v Ostravě, byť tato města dlouho zaostávala za úrovní druhého největšího města ČR - Brna, kde naopak tržní nájemné dlouhodobě klesá.

V tabulce jsou uvedeny průměrné tržní ceny bytů, které byly získány z údajů, monitorovaných IRI ve 335 městech ČR. Jako váhy pro výpočet průměru byly použity počty bytů v bytových domech v jednotlivých sledovaných městech. Na základě znalosti čistého tržního nájemného, které bylo zjištěno monitoringem ve shodných lokalitách, bylo možné zjistit průměrnou míru hrubého ročního výnosu z pronájmu.

I přes malá omezení srovnatelnosti hodnot je možno říci, že růst stavebních prací byl ve sledovaném období menší než 25 %, zatímco ceny bytů ve shodném období vzrostly zhruba o 73 %. Protože tržní nájemné ve srovnatelném období vykazuje výrazně pomalejší růst, je zřejmé, že klesají hrubé roční výnosy. Znamená to, že koupě bytu z hlediska pronájmu a čistých výnosů (zisku) se stává stále méně zajímavou. Ceny bytů a nájemné v ČR se vyznačují výraznou územní diferenciací, takže míra výnosnosti v první řadě závisí na lokalitě a dále na individuálních podmínkách, zejména na velikosti a struktuře nabídky a poptávky v konkrétním území.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!