Jaká je potřeba kanceláří? | E15.cz

Jaká je potřeba kanceláří?

Společnost Skanska uskutečnila prostřednictvím výzkumné agentury GfK v průběhu října a listopadu 2007 průzkum nazvaný Skanska Office Index. Cílem bylo získat informace o požadavcích a názorech na kancelářské plochy.

Průzkum byl proveden mezi 600 společnostmi v Polsku, Maďarsku a České republice (vždy po 200 společnostech z každé země), které mají více než 50 zaměstnanců a/nebo minimálně 500 m2 kancelářských ploch.

#####Současné trendy v kancelářích

Zdá se, že v uspořádání kancelářské plochy je rozpor mezi současným stavem (a stavem, který upřednostňují respondenti) na jedné straně a preferencemi zaměstnanců na straně druhé: respondenti uvedli, že většina zaměstnanců (64 %) by raději pracovala v oddělených kancelářích než v kancelářích velkoprostorových, přičemž jen 32 % zaměstnanců skutečně disponuje oddělenými místnostmi.

Pokud by se respondenti v České republice měli rozhodovat o pronájmu nových kancelářských ploch, pak by mezi nejdůležitější faktory patřily tyto: energetické náklady; zda prostory poskytují příjemné a kvalitní pracovní prostředí; dostupná parkovací místa u nemovitosti.

#####Změna klimatu: rostoucí důraz na životní prostředí

Celkově se zdá, že respondenti společností z České republiky přikládají problematice životního prostředí velký význam. Většina společností vyvíjí zvláštní aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí. Celkem 78 % respondentů z České republiky věří, že otázky životního prostředí budou získávat stále větší důležitost při rozhodování, které kancelářské plochy užívat. Z českých respondentů je 31 % osobně znepokojeno problémy životního prostředí, zatímco v Maďarsku je to 79 % a v Polsku 57 %.

#####Obchodní trendy: pozitivní hodnocení trhů v ČR, Polsku i Maďarsku

Respondenti z českých společností hodnotí trh, na němž působí, celkově velmi pozitivně: 88 % popisuje své odvětví jako expandující. V Polsku tvoří tento podíl 94 % a v Maďarsku 59 %. Při úvahách o postavení své společnosti v rámci odvětví či oboru činnosti uvádí nadpoloviční většina respondentů (57 %) z České republiky, že se jejich společnost rozvíjí lépe, než činí průměrné hodnoty odvětví, a 36 % věří, že tempo rozvoje jejich společnosti odpovídá odvětvovému průměru.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!