Jaké je meziroční srovnání cen starších bytů v krajských městech? | E15.cz

Jaké je meziroční srovnání cen starších bytů v krajských městech?

Institut regionálních informací (IRI) od roku 1999 nepřetržitě sleduje vývoj tržních cen bytů a nájemného v 335 obcích České republiky a snaží se zjišťovat příčiny tohoto vývoje.

Institut regionálních informací (IRI) od roku 1999 nepřetržitě sleduje vývoj tržních cen bytů a nájemného v 335 obcích České republiky a snaží se zjišťovat příčiny tohoto vývoje. Pro vyhodnocení a možnost srovnání vytvořil IRI vlastní metodiku sběru a vyhodnocení údajů. Za standard je považován starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 m2 v běžné, nikoli okrajové poloze. Informace o cenách bytů jsou získávány z realitní inzerce v tisku a na internetu. Jelikož IRI v roce 2007 rozšířil monitoring a začal sledovat čtvrtletní vývoj cen, oproti dřívějšímu ročnímu, lze uvádět detailnější údaje o vývoji cen standardních bytů.

Rok 2007 se vyznačoval vysokým tempem růstu cen standardních bytů, které pokračovalo ještě na počátku roku 2008. Zvyšování cen se zpomalilo v únoru a březnu 2008. V dubnu dokonce ceny v Praze o 1,5 % poklesly. Otázkou však zůstává, zda jde o trvalý pokles cen bytů, nebo pouze o dočasnou situaci. Loni byla vývojová křivka podobná, ceny bytů klesly v Praze v dubnu neznatelně o pouhá čtyři promile. Poté se však do konce roku zvýšily o 25 %.

Tabulka obsahuje průměrné ceny starších bytů za jednotlivá čtvrtletí 2007 a 2008 (v dubnu 2008 byla uzávěrka provedena předběžně). Průměrná cena standardního bytu činila 3428 tisíc Kč, zatímco o rok dříve to bylo o téměř 900 tisíc Kč méně. Nejnižší cenové hladiny zůstávají i nadále v centrech českých průmyslových regionů Ústí nad Labem a v Ostravě, i když je nutno dodat, že právě zde se v uplynulém období jedná z dlouhodobého hlediska o nejdynamičtější růst cen. Zatímco v prvních měsících roku 2007 činila průměrná cena bytů v Ostravě 854 tisíc Kč, na počátku roku 2008 se ceny vyhouply již na 1474 tis. Kč. Obdobná situace je v Ústí nad Labem, kde cena standardního bytu byla na začátku loňského roku 429 000 korun a o rok později již jeho hodnota činila téměř dvojnásobek, konkrétně 840 tisíc.

Zajímavé je srovnání, jak se měnila cena bytu v stejných obdobích, konkrétně v 1. čtvrtletí 2007 a 2008. Ukazuje se, že se růst cen zpomalil nejen v Praze, ale prakticky ve všech krajských městech. Tato města kromě Brna a Ústí nad Labem zaznamenala pokles růstu cen standardních typů bytů o 2-18 %. Nejmarkantnější pokles ve srovnání 1. čtvrtletí 2007 a 2008 zaznamenal Liberec (16,1 %-2,8 %) a Zlín (10,2 %-1,0 %). I tak však ceny ve všech krajských městech rostou. Výjimkou je pouze Plzeň, kde ceny standardních bytů dokonce zaznamenaly malý pokles. Opět však není jasné, zda jde pouze o krátkodobý výkyv nebo o dlouhodobější tendenci.

Vyšší aktuální růst cen starších bytů než v roce 2007 byl zaznamenán v Ústí nad Labem a v Brně. V případě Ústí nad Labem jde o nárůst z 2,4 na 3,8 %, v případě Brna z 0,6 na 2,0 %.

Krajskými městy, kde v 1. čtvrtletí 2008 roste relativně cena bytů nejvíce, jsou České Budějovice (7,6 %) následované Hradcem Králové (5,6 %). Nulový růst cen nalezneme v Plzni, kde se jedná dokonce o pokles o téměř jedno procento, a Jihlavě, kde ceny bytů stagnují.

Důvody pro zpomalení růstu cen bytů mohou být různé a v rámci monitoringu se je IRI pokusí postupně definovat. Jisté však je, že poptávka po bytech klesá, a tudíž by se rekordní růst cen z minulého roku neměl opakovat. Na oslabení trhu s byty má určitě vliv i možné nadhodnocení cen panelových bytů i snížení zájmu o hypotéky, které jsou hlavním zdrojem financí u většiny kupujících. Výrazný vliv by mohlo mít i celkové zdražování v začátku tohoto roku. To však nevysvětluje určitou periodicitu tohoto jevu. Otázkou tak zůstává, zda toto snížení růstu cen, popř. malý pokles jsou pouze dočasným výkyvem trhu nebo již začínajícím novým trendem.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!