Jednodušeji se prodá nemovitost zatížená úvěrem ze stavebního spoření | E15.cz

Jednodušeji se prodá nemovitost zatížená úvěrem ze stavebního spoření

Alespoň jeden úvěr, ať už spotřebitelský nebo půjčku na bydlení, má dnes prakticky každý. Zdaleka ne všichni se ale v „úvěrovém světě“ skutečně dobře vyznají a v praxi mohou narazit.

Jak je to například s možností prodeje nemovitosti pořízené na úvěr, který ještě není splacen? Je jednodušší prodat nemovitost zatíženou hypotékou, nebo úvěrem ze stavebního spoření? Na tyto otázky by měl odpovědět následující text. Ten, kdo si kupuje byt nebo dům na hypotéku, má většinou za to, že v nemovitosti „dožije“. Může ale nastat taková situace, že mu nakonec nezbude, než dům či byt prodat. Důvody mohou být finanční, ale i stěhování se za prací, rozrůstání rodiny nebo rozvod. Smluvní podmínky hypotečních bank prodej připouštějí, ale jen za určitých okolností.

V případě prodeje bytu či domu zatíženého hypotékou máte obvykle dvě možnosti – převzetí nesplaceného úvěru kupujícím nebo předčasné splacení hypotéky. S převzetím dluhu kupujícím musí banka souhlasit. Nevýhodou druhé varianty je skutečnost, že si banky za předčasné splacení hypotéky obvykle účtují vysoké penále na účet původního majitele nemovitosti. Zde jednoznačně vítězí úvěry od stavební spořitelny. U ní totiž může dlužník úvěr kdykoli, ať už částečně nebo zcela, splatit, a to samozřejmě bezplatně.

#####Dům lze někdy prodat i bez souhlasu spořitelny

A jak je to s prodejem nemovitostí na úvěr u stavebních spořitelen? Dům nebo byt, jehož pořízení je financováno dosud nesplaceným úvěrem ze stavebního spoření či překlenovacím úvěrem, je možné prodat bez souhlasu stavební spořitelny. Ovšem jen tehdy, když není zatížen zástavním právem ve prospěch spořitelny. V opačném případě je zástavce (majitel nemovitosti) povinen část kupní ceny odpovídající neuhrazené výši úvěru spořitelně zaplatit. Například v Raiffeisen stavební spořitelně (RSTS) úvěrová smlouva klienta zavazuje nepodnikat kroky, které by ztížily realizaci zástavního práva, ale neomezuje ho v prodeji zastavené nemovitosti.

RSTS nemá ve smlouvě žádné ustanovení pro případ prodeje zastavené nemovitosti ve smyslu vydání souhlasného stanoviska. Existuje-li zástavní právo na nemovitost, která má být předmětem prodeje, je nezbytnou součástí kupní smlouvy ujednání o tom, že kupní částka bude použita k úhradě poskytnutého úvěru. Prodávající tedy dostane pouze rozdíl mezi výší úvěru a kupní cenou. Poté, co je poskytnutý úvěr v plné výši uhrazen, zástavní právo k bytu či domu se vymaže.

#####Za určitých podmínek lze úvěr převést

Úvěr ze stavebního spoření je možné převzít, jsou-li splněny podmínky uvedené v platném sazebníku úhrad za poskytované služby. <a href=„http://www.rsts.cz/pujcky-na-bydleni/preklenovaci-uvery/“>Překlenovací úvěr</a> převzít nelze vzhledem k tomu, že je úzce svázán se smlouvou o stavebním spoření, u které není převod na jiného účastníka možný. Pro převzetí dluhu je nutné podat písemnou žádost (s výjimkou případu dědictví). Tato žádost je pak posuzována stejným způsobem, jako by se jednalo o nový úvěrový obchod, například se tedy hodnotí bonita (schopnost splácet).

Způsob prověřování dlužníka je stanovován individuálně pro každý případ, zejména s ohledem na zůstatkovou výši úvěru. V případě nákupu nemovitosti se zástavním právem ve prospěch stavební spořitelny je postup obdobný jako v případě jejího prodeje. Kupující by si měl smluvně zajistit zaslání kupní ceny k úhradě úvěru svázaného s evidovaným zástavním právem.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!