Jih Čech nabízí bydlení za rozumnou cenu | E15.cz

Jih Čech nabízí bydlení za rozumnou cenu

Jihočeský kraj je obecně vnímán pozitivně, ať se to týká různých průzkumů preferencí v oblasti bydlení, či kvality životního a rekreačního prostředí. Přesto i zde došlo za poslední rok k poklesu průměrných cen starších bytů, byť jenom o zhruba sedm procent.

Ukazuje se, že region s „dobrou adresou“ se i při současném poklesu koupěschopné poptávky může dlouhodobě udržovat na stabilní cenové úrovni z hlediska mezikrajového srovnávání. Jediným městem v kraji, které zažívá dlouhodobý cenový růst, je Český Krumlov. Tato věhlasná památka UNESCO prokazuje vzhledem ke své specifické atraktivitě netečnost k obecným cenovým výkyvům. Díky Krumlovu tak vykazuje nejnižší průměrný cenový pokles i celé jeho okolí. Dalším regionem s poměrně nízkým poklesem cen je okres Písek, ve kterém nevykazuje překvapivě nejnižší hodnoty samo okresní město, ale pokles o pouhá tři procenta lze najít i v severněji položeném Milevsku.

Nekoncepční postup při připojování Jihočeského kraje na síť dálnic a rychlostních silnic, kdy se dlouhodobě počítá s výstavbou dálnice D3 a zároveň je v provozu rychlostní silnice R4 až do Příbrami, přičemž se tato silnice plíživým způsobem (čtyřpruhový úsek Nová HospodaPísek) dál přibližuje k jižním Čechám, nahrává rozvoji právě píseckého regionu. Špatná dopravní dostupnost je ostatně výrazným faktorem, který ovlivňuje ekonomiku Jihočeského kraje. V současné ekonomické situaci, která dobudování dálnice D3 příliš nesvědčí, by pro České Budějovice mohlo být teoreticky zajímavější se zaměřit i na vybudování rychlostní silnice do Rakouska a napojit se přes Linec na síť rakouských, resp. německých dálnic.

#####České Budějovice cenově zaostávají

Krajské město České Budějovice se z hlediska průměrných cen v letech 2001 až 2009 nachází na úrovni obdobných krajských měst Liberce, Zlína a Jihlavy, s odstupem zejména za Hradcem Králové a za většími městy, Plzní a samozřejmě Brnem a Prahou. Vývoj v posledních dvou letech byl v Českých Budějovicích podobný jako v celé ČR. Cenový růst kulminoval na konci roku 2008, od této doby nastal pokles, který se za celé období blíží 11 procentům, přitom ceny bytů klesaly v obou meziročních srovnáních. Zajímavým faktem je, že podle aktuálních výsledků z posledního čtvrtletí nejsou České Budějovice městem s nejvyššími cenami starších bytů v kraji. Cenovým lídrem se stala poněkud překvapivě Třeboň, která je následována atraktivní Hlubokou. Úroveň cen v Budějovicích je srovnatelná s úrovní v Písku.

Fakt, že krajské město zaostává za cenami v okolních městech, je v ČR poměrně neobvyklý. Svědčí to o nárůstu problémů, které snižují atraktivitu krajského města z hlediska bydlení. V případě Českých Budějovic to je především již výše zmíněná absence napojení na dálniční síť, která město tohoto významu a velikosti zásadně diskriminuje v porovnání s jinými, podstatně lépe napojenými krajskými městy. Dalším problémem je nízká nabídka rozvojových ploch pro bydlení, kdy se nová výstavba rozvíjí především v menších městech a obcích v okolí. Dlouhodobě neřešeným problémem je automobilová doprava ve městě, především zatížení průjezdnou dopravou vzhledem k chybějící dálnici a nedostavěnému velkému městskému okruhu.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!