Kašpar, Melichar a Baltazar přicházejí | E15.cz

Kašpar, Melichar a Baltazar přicházejí

Lucie Zikmundová

Přibližně čtyřicet koledníků se v Mladé Boleslavi a okolí zapojí do tradiční Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka se letos koná už desátým rokem. Bojí se letos organizátoři kvůli krizi úbytku dárců? „Minulý rok jsme se s menším počtem dárců nesetkali, i když jsme se toho obávali. Letos nechci předjímat,“ řekla Ivana Kolínová z vedení boleslavské Farní charity. Kolínová míní, že krize vede lidi spíše ke skutečným hodnotám. „Starost o potřebné ukazuje na kvalitu společnosti. Tak to s námi není snad tak zlé,“ doplnila Kolínová. Z letošního výtěžku chce vedení Farní charity podpořit především služby zaměřené na pomoc seniorům. Konkrétně to bude Domov spokojené- ho stáří v Libošovicích u Sobotky. „Ze získaných peněz by tam rádi nakoupili rehabilitační pomůcky, zvedák pro klienty a tabletový systém pro seniory upoutané na lůžko,“ popsala účel sbírky Ivana Kolínová.
V letošním roce bude státní příspěvek nestátním poskytovatelům sociálních služeb, kterým Farní charita také je, výrazně nižší. „O to víc na výsledku Tříkrálové sbírky záleží,“ doplnila Kolínová.
Jak přesně bude vypadat? Se zapečetěnými pokladničkami bude Mladou Boleslaví procházet pět skupinek dětí, mládeže i dospělých z katolické farnosti převlečených za tři krále. Ve středu začali u primátora Raduana Nwelatiho a dostali požehnání v kostele sv. Jana Nepomuckého. Dnes je dárci najdou na Starém městě, v pátek od tří hodin odpoledne v obchodních centrech Interspar a Albert, kde zůstanou až do šesté hodiny odpoledne. V sobotu budou skupinky koledníků ve stejných obchodech, a to od deseti hodin dopoledne do osmnácti hodin večer. Sbírka si zachovává svůj charakter, třeba podle ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáše Cyryla je to poselství o tom, že jsou mezi námi stále lidé, kteří potřebují pomoc. Dárci dostanou od koledníků tříkrálové cukříky a kalendáříky. „Budou mít i svěcenou křídu a mohou označovat příbytky symbolem K - M - B 2010. To je stará tradice, která symbolizovala požehnání pro dům v novém roce,“ vysvětlila Kolínová.
Koledníci mají zapečetěné pokladničky, které jsou viditelně označené logem charity. Vedoucí skupinky, který je starší patnácti let bude vybavený průkazem Farní charity, jehož číslo odpovídá číslu pokladničky. Loni se na Mladoboleslavsku podařilo vybrat šedesát tisíc korun. Peníze přispěly na nákup polohovací postele v Domově pokojného stáří v Libošovicích u Sobotky a deset procent získalo Mateřské centrum. „Byly to čtyři tisíce korun, za které jsme koupili materiál na tradiční oslavu dětského dne. Byla to vlastně taková odměna koledníkům a motivace pro další pomoc,“ řekla Kolínová.

Autor: Lucie Zikmundová
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!