Klatovy čekají největší změny v dopravě | E15.cz

Klatovy čekají největší změny v dopravě

Pošumavské okresní město po úspěšné akci „Klatovy – čisté město“ pokračuje ve svém rozvoji. Největší změny v současné době probíhají v oblasti dopravy. Právě budovaný severozápadní obchvat má odvést dopravu směrem na Domažlice.

Východní obchvat ulehčí městu od tranzitu na Horažďovice. V rámci Akce „Klatovy – čisté město“, která proběhla v letech 2006 až 2008 se investovalo necelých 517 milionů korun. Celý projekt měl za cíl především rekonstrukci kanalizační a vodovodní sítě, ale i komunikací. Nejvýznamnější investicí byla realizace v centru, kde práce navíc komplikovala historická sklepení domů. Výsledkem bylo zmodernizování asi deseti procent celkové vodohospodářské infrastruktury. Obyvatelé, ale i návštěvníci se však museli zhruba dva roky potýkat s komplikacemi a omezením v oblasti dopravy, ale často i průchodnosti některými lokalitami, které s sebou akce přinesla.

#####Rozvoj bydlení zajišťují především soukromí investoři

S podporou Státního fondu rozvoje bydlení dokončily Klatovy výstavbu 23 bytových jednotek pro tzv. příjmově vymezené osoby a plánují výstavbu dalších 23 bytů pro tuto skupinu obyvatel za zhruba 35 milionů korun. Předpokladem realizace je však také v této sféře spolufinancování z vhodného dotačního titulu. Výstavbu nových bytových domů stejně jako technickou infrastrukturu pro budoucí rodinné nebo řadové domy připravují v Pošumaví zejména soukromí investoři. „Nová infrastruktura veřejného charakteru je ale převáděna bezúplatně městu, především komunikace, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení, kanalizační a vodovodní řady. Město je provozuje a udržuje prostřednictvím svých organizací,“ říká místostarosta Klatov Václav Chroust.

S novou bytovou výstavbou se počítá především při okrajových částech, město se tak rozrůstá přirozeně. Pokračuje výstavba infrastruktury pro budoucí stavební parcely na Horažďovickém předměstí, které se stalo synonymem nové klatovské vilové čtvrti, podobnou lokalitou je Domažlické předměstí, kde je také počítáno s dalšími rodinnými domy. Nové bytové domy navážou na stávající zástavbu na Plánickém předměstí, jiné bytové jednotky vzniknou v této lokalitě v bývalých kasárnách. Při dopravní komunikaci směrem na Plzeň vznikne obytná zóna Pod Štěpánovicemi, výstavba technické infrastruktury pro stavební parcely v současné době probíhá také v Soběticích.“

#####Novým místem pro rozvoj průmyslu se stávají pozemky po armádě

Město Klatovy se v letech 2008 a 2009 umístilo na předním místě v hodnocení podmínek pro rozvoj podnikatelských příležitostí. Získalo ocenění v rámci soutěže Město pro byznys v krajském i republikovém kole. Podstatným vstřícným krokem města směrem k investorům a tím i příležitostem vzniku nových pracovních míst je budování nových průmyslových zón. Nejdiskutovanější z nich se stala průmyslová zóna v místech bývalé vojenské střelnice Pod Borem na okraji města, která plynule navazuje na stávající průmyslovou oblast. Na ploše asi 17 hektarů obecních, kompletně zasíťovaných parcel, však stále čeká na zájemce ještě osm volných pozemků o rozloze od tří do 36 tisíc metrů čtverečních. Pro optimální využití a zpřístupnění zóny je zde vybudována zcela nová komunikace. Nabídka jednotlivých parcel se však neobešla bez problémů.

„Několik investorů, kteří jako první v roce 2008 získali předkupní právo na vybrané pozemky, nesplnilo podmínku města do tří let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní zahájit v zóně podnikatelskou činnost. Pozemky byly vráceny městu,“ vysvětluje Václav Chroust, místostarosta města Klatovy. Další možností investorů je využití nabídky volných parcel v nově vznikající průmyslové zóně Chaloupky.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud