Knihovna čeká na první návštěvníky | E15.cz

Knihovna čeká na první návštěvníky

Za necelých sedm měsíců se široké veřejnosti otevře Národní technická knihovna v Praze 6. Budova, zdánlivě ukrytá uprostřed kampusu technických vysokých škol, se vyznačuje řadou technologických a architektonických detailů, které jsou v České republice prozatím spíše výjimečné.

Očekává se, že nová technická knihovna přiláká až 900 tisíc návštěvníků ročně. Kromě Národní technické knihovny, která se sem stěhuje z Klementina, zde bude i pobočka městské knihovny, nyní sídlící v ulici Československé armády v Praze 6. Tuto skutečnost museli vzít architekti a projektanti budovy v potaz, a i proto se nová knihovna pyšní řadou novinek, které odrážejí budoucí pulzující provoz. Nachází se zde například jedna z prvních aplikací asfaltového teraca, tzv. bithuteraca - materiálu, který se pokládá za teploty zhruba 200 C a výrazně snižuje hladinu hluku v budově. Další zajímavostí je požární řešení objektu, které zamezí zničení knižního fondu, k němuž by mohlo dojít při hašení vodou. Knihovna je totiž vybavena mlhovým samočinným hasicím zařízením, které je v případě zásahu šetrnější, nevyžaduje velkou kapacitu zásobní nádrže a umožňuje rozvod vedení po celé budově.

#####Důraz na ekologičnost stavby

Samostatnou kapitolou je energetické řešení knihovny, s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí. Knihovna byla navržena jako kompaktní celek s minimálním členěním a dispoziční členění respektuje orientaci budovy ke světovým stranám. Velkoprostorové místnosti jsou umístěny u jihovýchodních, jihozápadních a severozápadních fasád, kancelářský trakt se nachází u fasády směřující na severovýchod. Tím se snížila tepelná zátěž z vnějšího prostředí (sluneční záření) a zároveň je dosaženo rovnoměrnějšího osvětlení během dne a v průběhu roku. Masivní betonové konstrukce pak posloužily pro akumulaci chladu nebo tepla. Pro větrání byl zvolen tzv. hybridní systém, díky kterému se minimalizuje strojní větrání a zároveň se využívá plně automatizované přirozené větrání okny v přechodném období.

#####Stěhování začíná

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!