Koncept pražského územního plánu je k dispozici veřejnosti | E15.cz

Koncept pražského územního plánu je k dispozici veřejnosti

Až do 9. prosince tohoto roku má odborná i laická veřejnost možnost seznámit se s pracovní verzí nového územního plánu Prahy. U některých lokalit se ale počítá s výrazně odlišným využitím, než jaké ukazuje předkládaný dokument.

Příkladem může být Trojmezí na rozhraní Prahy 10, 11 a 15, kde je v novém územním plánu ponechána současná zeleň. Město ale odděleně projednává změnu územního plánu, která má umožnit částečné zastavění. Tato změna navíc bude zřejmě schválena dříve a pak může být automaticky přejata do konečné verze nového územního plánu. Zveřejněný koncept počítá v Trojmezí s jakýmsi zarovnáním současné zástavby, které je podle Kateřiny Szentesiové z Útvaru rozvoje města nezvratné. Na tuto dostavbu bylo už údajně vydáno územní rozhodnutí.

„Žádnou další novou zástavbu ale nenavrhujeme,“ poznamenala Szentesiová. Jedna z takzvaných celoměstsky významných změn územního plánu ale navrhuje Trojmezí zastavět, což kritizují občané i ekologické organizace. Na možný střet konceptu územního plánu a celoměstsky významných změn už dříve upozorňovalo sdružení Arnika a požadovalo, aby byly tyto odděleně projednávané změny zastavěny. To ale Praha odmítla. Trojmezí je nezastavěným územím mezi sídlišti, jeho část se nachází v přírodním parku Hostivař Záběhlice. Částečné zastavění chtějí okolní městské části, proti tomu jsou místní obyvatelé i ekologové. Proti záměru tří radnic vznikla už dříve petice, kterou podepsalo několik tisíc lidí.

#####Plán otevírá cestu k realizaci i kontroverzních projektů

Zájemci si mohou pracovní verzi nového územního plánu prohlédnout na internetu nebo v budově magistrátu v Jungmannově ulici a v Útvaru rozvoje města ve Vyšehradské ulici. Do 9. prosince mohou Pražané podávat ke konceptu námitky a připomínky. Poté bude plán dopracován. Platit by měl od roku 2012. Plán otevírá dveře některým kontroverzním a už dříve kritizovaným projektům, jako jsou lanovky na Kavčí hory a Dívčí hrady. V případě Dívčích hradů se podle odborníků jedná o velmi „velkorysé řešení“. Kromě lanovky se počítá rovněž se zastavěním části toho území převážně pro potřeby vysokoškolského areálu. Nová výstavba by podle Szentesiové navazovala na současnou zástavbu na západě a měla by zasáhnout méně než polovinu plochy. Nesouhlas obyvatel vyvolal už dříve záměr Prahy 4 přeměnit zeleň v ulici Nad Pekařkou na západě Kavčích hor na obytnou zónu.

Některé projekty, kde se střetávají například zájmy developerů a místních obyvatel, navrhuje koncept ve dvou variantách. Většina variantních řešení se týká rozvoje okrajových městských částí, například Královic, Dubče a Dolních Měcholup. Jedna varianta ponechává zeleň, druhá umožňuje výstavbu. Dvě varianty řešení má ale také oblast Strahova. Kromě zachování sportovní funkce na stadionu a vysokoškolských kolejí se navrhuje využít stadion ke smíšené zástavbě a areál kolejí přebudovat na bydlení. Dvě možnosti navrhuje plán také na území ďáblické skládky nebo v části Klánovického lesa, která se týká plánované výstavby golfového hřiště. Největší slovo v tom, která varianta bude nakonec platit, mají orgány státní správy, pak městské části. Nejmenší slovo pak veřejnost.

#####Přestavba Masarykova nádraží se odkládá

Zastupitelé hlavního města již také souhlasili s odkladem změn územního plánu, které se týkaly kritizovaných projektů, jako jsou přestavba Masarykova nádraží, nádraží Praha-Smíchov, Nákladového nádraží Žižkov nebo lokality Bubny-Zátory. Důvodem jsou mimo jiné neshody s urbanisty a v některých případech také dopad krize na developery. Mnohé z těchto projektů vyvolaly nesouhlas veřejnosti, proti se v některých případech stavěli i památkáři. Nejsledovanější byla zřejmě chystaná výstavba na místě dnešních kolejí na Masarykově nádraží. Některé středočeské obce se obávaly toho, že by nádraží mohlo být zrušeno a spojení středních Čech s hlavním městem by se zkomplikovalo.

„Území už dnes nabízí dostatečné možnosti investorům. Není třeba dále měnit zelené plochy na výstavbu,“ uvedl. Zastupitelstvo ale jeho výzvu nevyslyšelo. Schválené změny budou dále rozpracovány, první by podle radního Martina Langmajera mohly být definitivně potvrzeny na začátku příštího roku. U některých ale bude muset být vypracována SEA (posouzení vlivu koncepce na životní prostředí). To se týká například návrhu, který by umožnil vybudování zastávky a přestupního uzlu Zahradní Město, nebo metodiky regulace výškové zástavby v metropoli.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!