Královo Pole ozdobí futuristický dopravní terminál | E15.cz

Královo Pole ozdobí futuristický dopravní terminál

Dopravní stavby mají zásadní význam pro fungování městské aglomerace, ale mohou se stát i výrazným architektonickým a urbanistickým prvkem. Potvrdit by to mohl návrh dopravního terminálu v Brně-Králově Poli.

Královo Pole patří v Brně k největším městským částem a zároveň k lokalitám s různorodým urbanistickým charakterem - protíná je dálková komunikace, jsou zde průmyslové zóny, železnice, tradiční zástavba z přelomu 19. a 20. století i panelová sídliště. Zároveň jde o městskou část, která se urbanistickému rozvoji programově věnuje. Jedním ze zásadních urbanistických problémů, které městská část Královo Pole v současnosti má, je dlouhodobě neřešený prostor před stávajícím nádražím Českých drah. Prostor protíná mimoúrovňová komunikace a zároveň je zde soustředěna městská hromadná, železniční i autobusová doprava.

„Lidé, kteří v této lokalitě přestupují, z velké části přecházejí rušné komunikace mezi tramvají, autobusovými zastávkami a budovou nádraží, které patří k nejvytíženějším v regionu. Přestupní prostor je nebezpečný a denně dochází k rizikovým situacím,“ popisuje situaci v prostoru nádraží starosta Králova Pole Ivan Kopečný. Zároveň je to ale problém nad úrovní městské části, protože jde o dopravní uzel jak z pohledu MHD, tak dálkové dopravy.

#####Sázka na moderní architekturu

„Zajímali jsme se o to, zda by zónu před stávajícím nádražím nešlo řešit jako městské subcentrum a finance pak získat z prostředků Evropské unie. Proto jsme se spojili se společností PPP Centrum, která se zabývá poradenskou službou pro obce při přípravě PPP projektů,“ pokračuje Ivan Konečný. Pro zpracování studie radnice vybrala ateliér FA Parolli, který byl oceněn například za letištní terminál v Brně-Tuřanech. Ateliér architekta Petra Parolka zvolil moderní futuristické řešení, v jehož rámci se v jednom prostoru podařilo soustředit trasy ode všech stávajících přestupních linek městské hromadné dopravy a zároveň přestup integrované dopravy z vlaků a linkových autobusů.

Studie, která se zabývala složitými technickými podrobnostmi osobní dopravy, byla zároveň zpracována se snahou o výrazné estetické řešení - architekt zvolil organickou architekturu, která je pro takovou technickou stavbu zajímavá a osvědčila se již v Brně–Tuřanech. V hlavní budově terminálu by mohla najít místo služebna městské policie nebo některá veřejná instituce, ale i soukromé komerční subjekty. Součástí návrhu je také rozsáhlá parkovací plocha v místě dnes nevyužívaného překladového nádraží. V rámci urbanistického řešení návrh počítá i s rozšířením nedalekého Božetěchova sadu, jež by výrazně zlepšilo vnímání celého prostoru. Současná hala starého nádraží by zase mohla být využita pro garážové parkování nebo jiné účely ve spolupráci se soukromými firmami.

#####Různé varianty financování

Pokud jde o zúčastněné subjekty, byl již návrh královopolského terminálu konzultován s případnými partnery - Českými dráhami a Správou železniční a dopravní cesty a starosta Kopečný považuje výsledky jednání za pozitivní. Také vyjádření Dopravního podniku města Brna nebylo zásadně odmítavé. Do akce by se ale musely zapojit i další subjekty. „Celková investice je nad možnosti městské části. Naše studie terminálu je nabídkou městu, aby takový projekt realizovalo.

Jde o vytvoření nového městského subcentra a dopravního uzlu. Návrh je přitom zpracován v několika variantách financování,“ říká Ivan Kopečný, podle nějž se jako nejvýhodnější jeví varianta spolufinancování jak z fondů EU ve formě půjčky Evropské investiční banky, tak z vlastních zdrojů a ve spolupráci s privátními subjekty. Celá stavba by pro město mohla znamenat investici ve výši 160 milionů korun.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!