Krize možná urychlí rozvoj FM na českém trhu | E15.cz

Krize možná urychlí rozvoj FM na českém trhu

V souvislosti s probíhající hospodářskou krizí se často mluví zejména o jejích negativních dopadech. Nicméně každá mince má dvě strany, a tak i na negativním vývoji lze najít něco pozitivního. Krize by totiž mohla výrazně pomoci dalšímu rozvoji facility managementu.

Myslí si to alespoň zástupci oddělení správy nemovitostí poradenské společnosti King Sturge Lucie Šindlerová a Pavel Kruml.

Krizi, která ve velké míře zasáhla realitní trh, lze vnímat jako řadu změn, které firmy postupně realizují. A to buď v roli vlastníka nemovitosti, nebo jejího nájemce. Každá firma, která je nucena snižovat zejména provozní náklady, se začne pravděpodobně také zabývat tím, zda opravdu potřebuje takový rozsah poskytovaných služeb, jako tomu bylo dosud. A tady je právě prostor pro facility management(FM), respektive jeho jednu složku nazývanou property management, česky správa budov. „Majitel nebo nájemce nemovitosti se v době krize bude chovat tak, že buď zeštíhlí svou vlastní správu nemovitostí a logicky bude hledat náhradu za vyčleněné činnosti, nebo se naopak rozhodne více využívat svůj vlastní tým. Oba případy ale znamenají šanci pro rozvoj facility managementu,“ říká Lucie Šindlerová.

#####Facility manažeři si na nedostatek práce nestěžují

O pravdivosti předchozích slov svědčí i to, že správci zaměstnaní u společnosti King Sturge hlásí stálý zájem o služby facility manažerů. „Potřeba zajistit všechny služby je stále stejná, může se ale realizovat s nižším počtem pracovníků. Zatímco dříve tedy měl jeden člověk na starosti jenom vozový park, dnes má i další povinnosti,“ popisuje Lucie Šindlerová. Podle jejích slov existují v oblasti správy nemovitostí služby, o jejichž nutném rozsahu se dnes hodně hovoří. Například ostrahu objektu lze dnes zajistit i jinak než fyzickými strážníky, kteří jsou pro firmu poměrně drazí. „Firmy uvažují v tom smyslu, zda opravdu potřebují zajistit ochranu své nemovitosti nebo svých kanceláří přesně takto, zda není možné například lidskou činnost nahradit bezpečnostními systémy,“ pokračuje Lucie Šindlerová. Stejně se dá například uvažovat o částečném zajištění služeb recepce elektronickými systémy například ve večerních hodinách. Krize tak může urychlit optimalizaci poskytování některých služeb.

#####Nižší cena nesmí být na úkor kvality

Služby facility managementu lze ve firmě poskytovat buď externě, nebo interně. Pokud nějakou službu zadavatel svěří externí firmě, tlačí logicky na snížení ceny za její poskytování. Pokud si ji zajišťuje vlastními silami, přistupuje se obvykle například ke snižování počtu zaměstnanců. V obou případech existuje jedno reálné nebezpečí - a sice to, že tlak na snižování nákladů povede k poskytování méně kvalitní služby. „To je dost nebezpečný trend, protože pokud služba není dodávaná v potřebné kvalitě, tak hrozí třeba ztráta zakázky, hrozí chybovost,“ zdůrazňuje Lucie Šindlerová. Když firma ztratí zakázku kvůli tomu, že podcenila dodávku některé služby, je už na nápravu pozdě. Pak se snaží navrátit rozsah poskytované služby do původního stavu, což většinou stojí více, než kdyby tu službu měla zajištěnou celou dobu stejně. Podle Pavla Krumla existuje v poskytování každé služby cenová hranice, přes kterou se nedá jít, pokud tedy má mít poskytovaná služba alespoň nějaký standard. „Tuto hranici si musí stanovit každý dodavatel FM služby sám. Pokud se odběrateli služby tlakem na cenu podaří tuto hranici prolomit a dodavatel to umožní, pak je tu riziko, že odběratel nedostane službu v potřebné kvalitě,“ pokračuje Pavel Kruml. Tlak na snížení ceny musí být podle jeho slov úměrný kvalitě.

[file:3088:small:left]

#####Menší dodavatelé služeb se spojují

Pokud jde o vývoj mezi samotnými dodavateli konkrétních služeb FM, krize podle zástupců společnosti King Sturge v některých případech urychlila sloučení menších firem pod střechu většího subjektu. K těmto případům ale docházelo i v minulých letech, firma poskytující více služeb má větší šanci přežít. Nejméně se fúze dotýkají specializovaných firem, jako je třeba servis výtahů, nejvíce naopak obecnějších služeb, jako je třeba úklid. „Zatím nemáme problém sehnat kvalitní dodavatele, víme o nich. Může být ale problém zajistit kvalitní služby například pro malou nemovitost, která není pro velké dodavatele zajímavá. Pak třeba získáte kvalitního dodavatele až na několikátý pokus,“ pokračuje Lucie Šindlerová.

#####Nájemci žádají slevu i na nájemném

Pokud jde o společnosti podnikající v logistice, existují podle Pavla Krumla firmy, které mají opravdu velké problémy a žádají výrazné snížení pronajatých prostor, slevy na nájemném a podobně. „Pak tu jsou ale společnosti, které zatím žádné takové požadavky nemají,“ upozornil.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!