Krize možná zastaví výstavbu okruhu | E15.cz

Krize možná zastaví výstavbu okruhu

Hrozící rozhodnutí ministerstva dopravy zastavit či omezit výstavbu některých dopravních staveb se dotkne nejen realizace nových úseků dálnic a páteřních komunikací, ale také výrazně negativně poznamená dopravu ve městech. V Brně se omezení zřejmě dotkne nejcitlivějšího dopravního problému města - výstavby velkého městského okruhu.

Jeho výstavba se dlouhodobě potýká s vleklými problémy, nyní by kvůli nedostatku financí měla být pozastavena výstavba klíčových částí. Z prostředků poskytovaných Státním fondem dopravní infrastruktury je financována stavba Královopolských tunelů, jejímž účelem je průtah nejvytíženější městské dopravní tepny prakticky pod celou městskou částí Královo Pole. Podle neoficiálních zpráv z ministerstva dopravy se restriktivní opatření mají týkat hlavně „projektů na průtazích a okruzích“, to je právě případ Královopolských tunelů. Jejich výstavba je přitom ve fázi, kdy je nutné je dostavět, jinak by hrozilo znehodnocení investice. Podle náměstka brněnského primátora Ladislava Macka by případné neotevření tunelů znamenalo pro brněnskou dopravu kolaps.

#####Tunely vše nevyřeší

Ani varianta, v níž by stavba dokončena byla, ale neznamená úplné řešení problémů. Aby mohly tunely plnit funkci, kvůli které byly projektovány, je nutné jejich napojení na stávající komunikace. A právě tyto stavby by podle posledních informací měly být zastaveny -jde zejména o křižovatku na ulici Sportovní, kde se mají tunely velkého městského okruhu propojit se Svitavskou radiálou. Ta řeší vyvedení dopravy na sever ve směru na Svitavy a Hradec Králové. „Peníze ve Státním fondu dopravní infrastruktury podle mých informací nyní nejsou a předpokládá se, že stavba mimoúrovňového křížení na Sportovní ulici nebude zahájena,“ uvedl náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil. Může tak nastat situace, že doprava z dokončených tunelů bude vyvedena na staveniště nedokončené křižovatky. I to by investici do tunelů podle Pospíšila znehodnotilo, protože by nemohla být dlouhodobě využívána jejich kapacita. Podobnou situaci již přitom brněnská doprava zažila, když byly postaveny tunely odvádějící dopravu od výstaviště v Pisárkách k dálničnímu přivaděči. I tam několik let chyběla mimoúrovňová křižovatka, tunely byly využívány zhruba ze šedesáti procent a lokalita se stala neuralgickým bodem městské dopravy, docházelo zde k zácpám a doprava pravidelně kolabovala.

#####Infrastruktura bude zapotřebí

Jako důvod pro to, aby stát podpořil dostavbu této části velkého městského okruhu v Brně i za cenu zadlužení, náměstek Pospíšil uvádí makroekonomické argumenty. „Pokud jde v souvislosti s krizí o investice do velkých dopravních staveb, je to oblast, která stojí za to, aby na ni stát přispěl dostatečně i za cenu zadlužení. Tato infrastruktura je totiž limitující pro další rozvoj. Až pomine ekonomická krize, dojde k oživení ekonomiky a nastane opět požadavek na odpovídající infrastrukturu. Jestliže se nyní stavby kvůli krizi zastaví nebo zbrzdí, bude to do budoucna velký problém, který může brzdit to, jak rychle se budeme z krize dostávat,“ tvrdí Oliver Pospíšil, který se pozastavuje také nad tím, že stát přešlapuje na místě ve věci nedostatečného naplňování Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle oficiálních informací z ministerstva dopravy zatím žádný seznam staveb, které by měly být pozastaveny, nyní neexistuje. Stále se hledají možnosti, jak rozpočet doplnit.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!