Krize přinesla více případů platební neschopnosti | E15.cz

Krize přinesla více případů platební neschopnosti

Současná ekonomická situace změnila i strukturu případů, kterými se zabývají advokátní kanceláře. Podle JUDr. Petry Korejzové z advokátní a patentové kanceláře přibylo zejména případů platební neschopnosti firem i fyzických osob.

Kdy vaše patentová a advokátní kancelář vznikla, na jakou oblast práva se specializujete?

Naše kancelář vznikla v roce 1992 s tím, že se původně orientovala hlavně na průmyslové a patentové právo. Na počátku 90. let přicházelo do České republiky hodně zahraničních firem, které si zde chtěly ochránit své značky a potřebovaly k tomu naši pomoc. Příliš odborníků zabývajících se touto oblastí práva tady nebylo, museli jsme tenkrát odmítat klienty, kteří se na nás obraceli s jinými věcmi, protože jsme nestíhali.

Mezitím se doba konsolidovala, rejstříky jsou naplněné, vrátili jsme se tedy ke klasickému modelu poskytování komplexních právních služeb. Rozdělili jsme firmu na dvě části – jedna se i nadále zabývá průmyslovými právy, druhá nabízí klasickou právní pomoc podnikatelům v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Na jakou oblast práva se specializujete?

Věnujeme se v drtivé většině případů korporátní klientele a s tím souvisí i naše orientace zejména na průmyslové, pracovní a obchodní právo. Zcela výjimečně se věnujeme na žádost našeho klienta třeba občanskému či trestnímu právu.

S čím se na vás podnikatelé nejčastěji obracejí?

Je to nejčastěji taková ta klasická právní pomoc při podnikání týkající se založení či změn ve společnostech a pracovního práva, chtějí smlouvy, chtějí pomoci řešit problémy s dodavateli, případně ukončit smlouvy a podobně. Zastupujeme také několik realitních kanceláří při jejich sporech s klienty.

Podepsala se nějak na požadavcích klientů krize?

[file:7372:small:right]

Určitě ano, krize se podepsala především na tom, jaké problémy se řeší. Často to jsou takové problémové věci jako například platební neschopnosti, vyjednávají se splátkové kalendáře a podobně. Vysvětlujeme klientům, že pokud nějaká firma zkrachuje, nedostanou peníze pravděpodobně nikdy. Vždy je lepší domluvit nějaký splátkový kalendář. Pokud bude subjekt dále existovat, bude moci alespoň něco zaplatit. Jsou podnikatelé, kteří nechtějí dlužit, ale dostanou se do problémů třeba kvůli někomu dalšímu.

Dá se patentovat úplně všechno, respektive kde se zájemce může informovat o tom, co lze patentovat, a co ne?

Veškeré informace se dají získat na Úřadu průmyslového vlastnictví, kde je i infolinka pro veřejnost. Patentovat se nedají věci, které nelze průmyslově nebo technicky využít. To jsou zejména různé nápady a myšlenky. Pokud má někdo nápad a chce si ho chránit, pak jedině formou nějaké smlouvy o ochraně obchodního tajemství nebo know-how. V tomto směru musíme klienty zklamat, pouhou ideu prostě patentovat nelze. Idea musí být nějakým způsobem ztvárněná nebo využitelná.

Jak vůbec probíhá takové patentové řízení?

Vždy začíná na návrh přihlašovatele a úřad potom zkoumá, zda je předmět ochrany schopný zápisu, nebo ne. Technické řešení musí být nové a splňovat určitá technická kritéria, musí být v praxi využitelné. Jen na takový vynález úřad udělí patent a vznikne jeho ochrana na určitou dobu. Přihláška vynálezu musí splňovat určité náležitosti, musí nějak vypadat a v tom všem jsme schopni klientovi pomoci.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!