Kutnohorská nemocnice? Nervozita

Na první pohled nemocnice v Kutné Hoře funguje jako každá jiná. Jenže co chvíli se v hloučku zastaví zaměstnanci i pacienti a diskutují o jejím osudu.

Bývalý lékařský náměstek a primář interny Michal Oščipovský dobrovolně koncem roku odchází z kutnohorské nemocnice.

„Kolín bude snižovat náklady. A první úspory jsou přece ve mzdách,“ řekl Oščipovský.

Vrchní sestra Zdeňka Vedralová se bojí ustanovení o tříměsíční zkušební lhůtě. „Jsem tady od roku 1971, nerozumím tomu, proč na tom trvají. A pod Kolín nepůjdu,“ řekla Vedralová.

S přechodem pod Kolín má být s každým zaměstnancem sepsaná nová smlouva s tříměsíční výpovědní lhůtou.

To se nelíbí ani kutnohorským odborářům. „Už jsme vyjednali změnu smluv z doby určité na dobu neurčitou. Věříme, že uspějeme i se zrušením zkušební lhůty,“ řekla za odbory Stanislava Müllerová.

Zastupitelé Kutné Hory letos dotovali hospodaření své nemocnice už třiceti miliony korun. Říjnové jednání zastupitelstva proto mělo definitivně požehnat smlouvě o jejím bezúplatném převodu na Středočeský kraj, respektive pod Kolín.

Jednání se ale neúčastnil zástupce kraje a když krajské zastupitelstvo schvalovalo smlouvy o převodu, nebyl při tom v Praze nikdo z vedení Kutné Hory.

Mluvčí Středočeského kraje Berill Mascheková tvrdí, že město schválilo smlouvu o převodu majetku, kraj ji akceptuje a tudíž není důvod, proč nemocnici nepřevést.

Přesto zastupitelé nakonec schválili dva dodatky. První je o konkretizaci přislíbené péče v nemocnici. Ve druhém žádají, aby zaměstnavatel upustil od tříměsíční zkušební lhůty.

Ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel nehodlá rušit žádné oddělení, ale v případě tříměsíční zkušební lhůty musí vycházet ze Zákoníku práce.

Kutnohorský starosta Ivo Šalátek o problému mluví s vicehejtmankou Zuzanou Moravčíkovou.

„S definicí zdravotní péče v nemocnici kraj nemá problémy a o zkušební době slíbila, že bude jednat s Kolínem,“ řekl Šalátek.