Kvalitní vzdělání nejen makléřů nabízí Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona | E15.cz

Kvalitní vzdělání nejen makléřů nabízí Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona

O výchově a vzdělávání realitních makléřů se v poslední době mluví poměrně často. Od slov k činům však bývá někdy hodně daleko. Přesto ale i v České republice existují instituce, které mají v popisu práce vychovávat budoucí realitní makléře.

Jednou z nich je Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona. Tato vysoká škola získala akreditaci od Ministerstva školství České republiky již v roce 2007, první vysokoškoláci získají diplom bakaláře v roce 2012. Škola má několik studijních oborů, věnuje se také celoživotnímu vzdělávání, a to nejen v oboru nemovitostí. Zaměřuje se nejen na vzdělávání realitních makléřů či odhadců nemovitostí, ale také například insolvenčních správců.

#####U zrodu školy stál Kanaďan

Duchovním otcem Vysoké školy realitní, po němž škola získala jméno, byl Kanaďan Frank Dyson, který přišel do České republiky začátkem devadesátých let. Začal zde vyučovat a přednášet obory ekonomického zaměření a také obor, který tu byl v té době velmi málo známým - pravidla pro obchod s realitami a nemovitostmi. Předával postupně svoje zkušenosti, postavil učební plán výuky pro studenty, tedy budoucí realitní makléře, a tak se začalo rozšiřovat povědomí o Institutu Franka Dysona.

Základním cílem studia na této vysoké škole je příprava kvalifikovaných odborníků pro oblast realit, obchodování s realitami, správy nemovitostí a oceňování nemovitostí. „Úspěšní absolventi, kteří z tohoto studia vzejdou, budou znamenat kvalitativní zlepšení pro celou oblast nakládání s nemovitostmi,“ říká rektor školy Martin Frendl.

#####Zkušenosti mladým předávají odborníci z praxe

Na škole vyučuje zhruba 35 odborníků, kteří se léta věnují své specializaci a jsou přínosem pro školu, a tudíž i kvalitní výuku studentů. Tříleté bakalářské studium obou studijních oborů, realitní makléř a oceňování nemovitostí, zahrnuje právní, ekonomické a stavebnětechnické předměty, jejichž znalost by měla být pro profesionála nezbytností a základním stavebním kamenem. Ve studiu je věnována pozornost i odborné jazykové přípravě, tedy používání správné terminologie, zaměřené na nemovitosti a stavebnictví.

Během studia musí studenti složit všechny předepsané zkoušky a zápočty. Jejich úspěšné složení společně s absolvováním předepsané praxe je podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce. Státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce je studium ukončeno.

*Další informace o studiu najdete na www.fdyson.cz*

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!