Loňský rok byl nejhorším rokem v historii | e15.cz

Loňský rok byl nejhorším rokem v historii

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rok 2009 byl z pohledu dražebního trhu nejhorším za celou, téměř desetiletou dobu účinnosti zákona o veřejných dražbách. Uskutečnil se absolutně nejnižší počet dražeb - 2297. Objem vydraženého majetku dosáhl historického minima ve výši 1,922 miliardy korun.

I další ukazatele dokreslují obrovskou a stále se prohlubující krizi českého dražebního trhu: meziroční pokles vydraženého majetku činí téměř 33 procent. Česká asociace dražebníků (ČAD) zpracovává každoročně na začátku nového roku statistiku dražeb zveřejněných na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz), kterou provozuje již téměř deset let Česká pošta, s. p. Přestože draží i další subjekty (exekutoři, soudy, finanční úřady), které organizují dražby v jiném režimu a nejsou povinny na Centrální adrese zveřejňovat údaje o dražbách, tyto údaje z Centrální adresy jsou velmi signifikantní i ve vztahu k dražbám nemovitostí, které představují zhruba 95 procent draženého majetku.

Propad dražebního trhu ukazuje i to, že deset největších dražebníků v roce 2009 zpeněžilo 75 procent celkového draženého majetku, kde se v některých případech jednalo o ad hoc dražby v objemu pouhých několika desítek milionů korun. Údaj je zkreslen i tím, že se na šestém místě umístil dražebník Cyrrus Corporate Finance, který dražil pouze cenné papíry.

#####Chybí návrh novely zákona o VD

Do tabulky deseti největších dražebníků za rok 2009 se nedostalo mnoho dražebníků, kteří dlouhodobě vykazovali vysoké objemy dražeb nemovitostí (například Gavlas není ani mezi prvními 25 dražebníky). Kromě členů ČAD, kteří se dlouhodobě umísťují na předních místech „dražební olympiády“ se ziskem „medailových pozic“ (Prokonzulta, Clanroy, Dražební společnost Morava, Eurodražby), letos po několika letech obsadil první místo Naxos, který byl v roce 2008 na šestém místě. Loni při hodnocení výsledků dražeb jsem se domníval, že v roce 2009 dojde k „dosažení dna“ dražebního trhu. Tento můj odhad se nesplnil.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video