Majitelé domů mají vlastní návrh úpravy sociálního bydlení | E15.cz

Majitelé domů mají vlastní návrh úpravy sociálního bydlení

Slýchali jsme, že regulace nájemného chrání zejména sociálně potřebné. Tato informace vedla pouze k tomu, že obce byly nuceny zbavit se svých bytů kvůli ztrátovosti jejich provozu prodejem za směšně nízké ceny nájemníkům.

Z původních asi 1,5 milionu nájemních bytů jich zbylo jen zhruba 740 tisíc, v nichž nyní skončila nebo ještě skončí regulace nájemného. Teprve teď se ukazuje, kolik bylo mezi regulovanými nájemníky sociálně potřebných, kteří dnes pobírají dávku sociálního bydlení. Je jich něco přes 100 tisíc, a to jsou mezi nimi i ti, kteří bydlí ve vlastním. OSMD odhaduje, že po úplné deregulaci nájemného se tento počet může zvýšit až na 250 tisíc. Náklady prosté reprodukce nájemních bytů dnes stojí pronajímatele při řádné údržbě bez sebemenšího výnosu 60 Kč/m2/měsíc a ani pronajímatelům nelze upřít přiměřený výnos z pronájmu milionových hodnot, které byty představují. A tak místně obvyklé nájemné se bude oprávněně pohybovat všude mezi 60 až 190 Kč/m2/měsíc u bytů prodávaných za méně než 50 000 Kč/m2 podle nabídky a poptávky.

To povede k růstu počtu domácností, které na své nájemné ani v přiměřených bytech nedosáhnou tak snadno jako dosud. Těmto domácnostem a nikoli všem privilegovaným regulovaným nájemníkům je třeba pomoci. Tím, že obce „rozdaly“ byty, které patřily všem občanům obce, jen regulovaným nájemníkům, připravily se o výnosy z tohoto majetku, které by dnes představovaly minimálně 15 miliard korun ročně v jejich rozpočtech. Za tuto částku by mohly pomoci všem sociálně potřebným domácnostem, aby si mohly dovolit platit místně obvyklé nájemné v přiměřených bytech, a ještě by jim přes osm miliard korun zbylo. Řada obcí v rozprodeji bytů bezohledně pokračuje.

#####Pomůže zákon o sociálním bydlení

Listina základních práv a svobod ČR ve svém článku 26 říká: „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje, podmínky stanoví zákon.“ Tento zákon však zatím chybí. OSMD proto již ve velkém předstihu připravilo nový moderní zákon o sociálním bydlení, který všechny tyto nedostatky řeší, a již 18. března 2010 jej představilo v paragrafovém znění v parlamentu. Tento zákon zajišťuje dostatečnou pomoc všem v nezaviněné nouzi, aby dosáhli na obvyklou cenu bydlení v přiměřeném bytě v místě, kde naleznou zdroj obživy, a nemuseli vydat na nájemné víc než 25 procent disponibilních příjmů. Při žádosti o dávku musí žadatel přiznat i svůj majetek a ten se započte při určení výše dávky nad 500 tisíc korun jako zdroj možného příjmu. Dávka je také časově omezena na pět, maximálně osm let, aby neohrozila státní rozpočet a nutila příjemce, aby přizpůsobil své bydlení svým příjmům nebo naopak.

Umožňuje také nezaměstnaným, aby se stěhovali za prací kamkoli, neboť dávka dokrývá cenu přiměřeného bydlení do úrovně místního tržního nájemného. Zavedením této dávky se také otevírá prostor k postupnému zrušení neefektivních státních dotací do bydlení ve výši zhruba 25 miliard korun, přičemž výdaje na tuto dávku budou jen o dvě miliardy korun vyšší než současné dávky. Bude pak možné, aby i obce účtovaly všem svým nájemníkům místně obvyklé nájemné a získaly tak dostatek prostředků na péči o sociálně potřebné, kteří si svoji sociální situaci nezavinili sami. Úplný text návrhu zákona, který je podle ministra Drábka již zapracováván do nových sociálních dávek na MPSV, je uveřejněn na webových stránkách www.osmd.cz i v publikaci Místně obvyklé nájemné.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!