Maximální otevřenost má zabránit problémům | E15.cz

Maximální otevřenost má zabránit problémům

Zcela mimořádný a v rámci České republiky ojedinělý postup při přípravě nového územního plánu zvolilo vedení města Olomouce.

Celý proces zpracování tohoto strategického dokumentu budou mít příležitost sledovat a připomínkovat zástupci široké veřejnosti, zájmových skupin a odborných organizací, a to v rozsahu mnohem širším, než samosprávám ukládá zákon. Rozsáhlou kampaní chce vedení města mimo jiné předejít následným problémům a častým požadavkům na změny již schváleného územního plánu, které se v minulosti pravidelně opakovaly. Strategický dokument, který postupně vznikne v letech 2008 až 2011, bude po svém schválení utvářet podobu města na příštích nejméně patnáct let. Záměr pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání 15. září 2008 a odstartovalo tím celý proces jeho vzniku. Nebývale rozsáhlou informační kampaní chce vedení města pokračovat v trendu započatém například již při výběru městského loga a nového vizuálního stylu, kdy dostala laická i odborná veřejnost nebývale velký prostor. „Chceme komunikovat s veřejností mnohem otevřeněji, než tomu bylo v minulosti, a tam, kde je to možné, také obyvatele města do důležitých událostí a procesů aktivně zapojit,“ uvedl primátor Olomouce Martin Novotný. Informační kampaň k přípravě nového územního plánu má také mimo jiné předejít problémům, které obvykle po schválení podobných dokumentů nastanou. Podle primátora chce město připravit územní plán tak, aby jen nemapoval současný stav, ale předběhl možný vývoj města v nejbližších letech. „Zároveň chceme dát otevřeností vůči veřejnosti najevo, že tato problematika se týká skutečně všech obyvatel města, nikoli jen několika zástupců jeho politické reprezentace. Věříme, že se nám tím podaří také posílit patriotismus u místních občanů,“ dodal primátor. Součástí kampaně bude vedle běžných postupů, jako je zveřejnění jednotlivých informací na úředních deskách a informování prostřednictvím sdělovacích prostředků, i řada dalších aktivit. Ty by měly poskytnout možnost nejrůznějším cílovým skupinám vyjádřit se fundovaně k připravovanému územnímu plánu. Zástupci města a zpracovatele územního plánu plánují sérii besed, konferencí a diskusí s odbornou i laickou veřejností. Občany města chce radnice o průběhu zpracování územního plánu a možnostech jejich zapojení se do tohoto procesu informovat prostřednictvím letáků a dalších informačních materiálů. Možnost získat zevrubné informace a vyjádřit se k nim dostanou lidé i na speciálním webu, který bude spuštěn v nejbližších dnech.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!