Město musí být na využívání dotací připraveno | E15.cz

Město musí být na využívání dotací připraveno

Brno patří k městům, kde se podpora investičních projektů z evropských fondů pohybuje v miliardách korun. Musí přitom reagovat jak na vlastní potřeby, tak na změny a nové možnosti v dotačních podmínkách EU.

V tuto chvíli má Brno jistých 2,2 miliardy korun z fondů EU, kromě toho žádá o další tři čtvrti miliardy korun na chystané projekty, říká o aktuální situaci náměstek brněnského primátora Martin Ander. Největší objem financí přitom připadá na rekonstrukci stokové sítě a kanalizace ve čtyřech městských částech a s podporou evropských financí se realizuje rozsáhlá rekonstrukce veřejných prostor a podzemí v historickém jádru města. Významnou část dotovaných projektů tvoří také zateplování veřejných budov – hlavně škol a nemocnic. Získané finance znamenají dosud největší objem prostředků, které kdy mělo město z evropských peněz k dispozici.

„Srovnávání s minulostí je ale ošidné, protože v různých dobách byly k dispozici různě velké prostředky a také připravenost města se časem vyvíjela,“ říká náměstek Ander. Schopnost města zužitkovat možnosti financí z evropských fondů ale vzrostla hlavně díky tomu, že poslední tři roky na brněnském magistrátu pracuje specializované Oddělení pro implementaci evropských fondů. Zároveň město zřídilo speciální fond kofinancování, do kterého ročně z rozpočtu plyne minimálně 250 milionů korun a který slouží k tomu, aby předfinancovával jednotlivé projekty.

#####Vyšší podíl města na podporované investici

Fond městu usnadňuje situaci při žádostech o dotace i tím, že u většiny projektů musí podle pravidel EU žadatel doložit až 40 procent dotace. „Přetlak žádostí na projekty z České republiky je tak velký, že žadatelé, kteří chtějí například 90procentní dotaci, nemají šanci. Proto je potřeba se na investici podílet vyšší mírou. Fond kofinancování má nyní k dispozici 700 milionů korun a je to velmi užitečný nástroj, do kterého se peníze z dotací vracejí a umožňuje to předfinancovat další projekty,“ vysvětluje náměstek Ander.

Návratnost dotovaných investic je podle něj často velmi rychlá, například investice na zateplení jsou velmi efektivní a město by je navíc muselo realizovat i bez dotací. U standardních evropských fondů platí, že se u výdělečných projektů od dotace odečítá zisk, který dokončený projekt přináší. I v tomto případě se ale pro brněnské výdělečné projekty v oblasti výstavby podle Martina Andera rýsují možnosti podpory. „Evropská unie si uvědomuje, že je vhodné motivovat města, která nemají dostatečné cash flow, aby vstupovala do nových projektů.

#####Nový nástroj pomáhá dotovat výnosné projekty

K tomuto účelu slouží nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství JESSICA. Jeho cílem je motivovat města k tomu, aby část peněz, které mají v evropských fondech na rozvoj města, umístila do revolvingového fondu, jehož cílem bude podporovat ekonomicky výnosné projekty, tedy takové, které přinášejí zisk, a pak tyto peníze opakovaně investovat do rozvoje města,“ říká o novém nástroji financování Martin Ander.

Pro takový typ financování jsou vhodné například projekty parkovacích domů, kde se počítá se ziskem a na které zatím Brno kvůli nastavení standardních fondů o dotace nežádalo, protože by míra podpory byla po odečtení zisku příliš nízká. „Město nyní mapuje, jak nástroj JESSICA funguje, jaké jsou garance a podmínky, po jejich vyhodnocení začneme o jeho využití jednat. Je to ale styl uvažování, se kterým počítáme,“ uvedl k novým možnostem náměstek Ander. Výhodou podle něj v případě nástroje JESSICA je, že umožňuje nejen vkládání vstupních peněz z evropských fondů, ale i vstup financí bank a soukromých investorů.

#####Aquapark jako test možností

Ukázkovým projektem, na němž by bylo možné vyzkoušet, která metoda financování by byla nejvhodnější, je chystaná rekonstrukce plaveckého stadionu a jeho přestavba na aquapark. Ekonomická návratnost záměru je zřejmá, a je tedy otázkou, jakou formu financování zvolit – může jít o formu využití nástroje JESSICA, ale také o formu PPP projektu, třetí formou by mohly být přímé soukromé investice.

Příprava tohoto projektu podle náměstka Andera exemplárně může ukázat cesty, jak věci tohoto typu financovat. Již nyní na přípravě projektu aquaparku město spolupracuje se společností PPP Centrum, které pomáhá zmapovat možnosti spolupráce s privátním sektorem. Metoda PPP je podle Andera pro města vhodná, ale musí se používat na takový typ projektů, u kterých je participace soukromého sektoru oprávněná. V době krize je ale hledání partnerů složité.

#####Fondy už nebudou tak štědré

O tom, jak bude situace v oblasti dotací z evropských fondů vypadat po roce 2013, rozhodne nastavení rozpočtu v příštím rozpočtovém období a již nyní je zřejmé, že fondy nebudou tak štědré jako v současnosti. „Bude možné žádat hlavně o prostředky na takové projekty, které zahrnují nějakou přeshraniční vazbu nebo na investice s návazností na priority Evropské komise,“ odhaduje příští možnosti Martin Ander.

Brno už má nyní tři mezinárodní projekty, které výše uvedeným podmínkám vyhovují – jde o zlepšení fungování systému veřejné dopravy, další projekt se týká odpadového hospodářství a řeší se společně s partnerským městem Rennes, a o společný projekt jde i v případě projektu na podporu třídění odpadů, který se realizuje ve spolupráci s rakouským Sankt Pöltenem.

*

Pravidla pro čerpání dotací z EU se zjednoduší

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spolu s ministerstvem financí připravilo návrh legislativních změn, které mají zjednodušit čerpání peněz ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Zjednodušení administrace se má týkat schvalovacích procedur, finančního plánování a řízení, kontrolní činnosti a řešení nesrovnalostí. „Navrhované změny by měly výrazně zjednodušit proces čerpání peněz z fondů EU a odbourají některé dosud zbytečně složité mechanismy,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Šéf MMR také připustil, že v budoucnu se mohou přesunout také peníze mezi jednotlivými operačními programy.

OPŽP a OPD totiž jako jediné české programy čerpají peníze z evropského Fondu soudržnosti. V rámci OPD je možné z unie čerpat až 150 miliard korun, je to největší český operační program. Dosud byly schváleny projekty za 100 miliard korun. Přesuny peněz mezi jednotlivými programy musí podle Čočka schválit vláda a následně Evropská komise. Česko může v nynějším rozpočtovém období získat z Bruselu až 26,7 miliardy eur, což je v závislosti na kurzu kolem 700 miliard korun.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!