Mezi ohroženými subjekty je nejvíce developerů | E15.cz

Mezi ohroženými subjekty je nejvíce developerů

Případy insolvencí ohrožených subjektů, které může zachránit jen rychlý prodej majetku, stále přibývají a tento trend by měl pokračovat i během prvních měsíců letošního roku. Z poznatků společnosti Naxos vyplývá, že se to týká především rezidenčních či kombinovaných developerských projektů.

Ten, kdo se prochází například Prahou, může jen stěží tušit, kolik projektů bylo zastaveno právě kvůli ekonomické krizi. „Jsou to v zásadě nejrůznější developerské projekty, ale významnou část z nich tvoří právě nedokončené, které lze nyní dokončit jen velmi těžko,“ říká člen představenstva Naxosu Libor Nevšímal. Situace probíhá tak, že společnost koupí pozemek, nechá vypracovat projekt, který dojde až do stadia územního rozhodnutí. Subjekt investuje peníze získané z úvěru. Pak ale nastane situace, že banka už není ochotna dále půjčovat a subjekt nezíská peníze z jiných zdrojů.

#####Snaha o řešení a dohodu se cení

Banky jsou ve většině případů ochotny ke kompromisu, pokud ohrožený subjekt projeví snahu řešit problém s dluhy. A pokud jej zastupuje renomovaná společnost, která je zárukou toho, že zpeněží jeho majetek standardním způsobem, věřitelé jsou přístupnější dohodě. „Pokud takový subjekt s bankou spolupracuje, může se vyhnout soudům, exekuci, insolvenci či dalším potížím,“ vysvětluje Miroslav Grunt a dodává, že užitek z včasného řešení problému pak má i banka, která dostane v relativně slušném čase zpět maximum a často i 100 procent své pohledávky. Když je zpeněžován majetek ohroženého subjektu, je podle odborníků nezbytností odpovídající právní a administrativní zabezpečení transakce.

Zpeněžovatel by měl být schopen zajistit maximální bezpečnost jak pro prodávajícího ohroženého subjektu, tak i pro investora, který koupí jeho majetek. Může se totiž stát, že společnost, která má velké problémy se splácením pohledávek, prodá svá aktiva v podobě nemovitého majetku a tento ohrožený subjekt se pak zanedlouho ocitne v insolvenci. Ten, kdo předmětný majetek koupil, se pak ocitá v problematické situaci. Následovat může zdlouhavé soudní řízení a nabyvatel během něj nemůže se zakoupeným majetkem nikterak manipulovat.

#####Zamezit problémům pomůže veřejná dražba

„V případě, že existuje pochybnost o tom, zda v budoucnu skutečně nebudou nějaké tendence zpochybňovat tento obchod z hlediska nevýhodnosti či nestandardnosti, snaží se Naxos doporučovat jako způsob prodeje veřejnou dražbu. Ta je vlastně sama o sobě důkazem, že celá věc proběhla transparentně a majetek byl prodán za optimálních okolností a za maximální možnou cenu. Důležité je, že investor nezískal tento majetek, jak se říká, pod rukou za nápadně výhodnou cenu. A i kdyby došlo k soudnímu řízení, nabyvatel, který zaplatil v dražbě standardní částku, dostane svůj zakoupený majetek zpátky,“ říká Libor Nevšímal. Problémy se mohou objevit zejména tehdy, když i po prodeji veškerého majetku nejsou pokryty všechny závazky ohroženého subjektu.

Pak je nutné řešit kromě jiného i nenapadnutelnost procesu z hlediska upřednostňování věřitele, dodržení veškerých povinností statutárních orgánů a vedení společnosti. Obtížnější než zpeněžení majetku bývá prodej celé společnosti. „V takovém případě je nutné mimo jiné prověřit společenské smlouvy, jakým procesem tento subjekt prošel a jaká pravidla jsou v něm nastavena pro to, aby mohl být prodán. Pak nezbývá, než aby společnost nejprve svolala valnou hromadu a na ní ohlásila tento postup a stanovila pravidla hry. Teprve potom je možné začít s realizací prodeje,“ uvádí Miroslav Grunt. Důležité je také, jakým způsobem chce ohrožený subjekt prodej realizovat -buď zpeněžit samotná aktiva, nebo prodat celou společnost.

#####Včasný prodej šetří náklady i čas

„Pokud je takový případ v počátečním stadiu, pak můžeme pomoci. Způsob prodeje majetku ohroženého subjektu je výhodnější, protože v porovnání s insolvencí nebo exekucí ušetří čas i náklady,“ uvádí Libor Nevšímal. Tyto procesy spotřebují část výnosu z prodeje a navíc se řešení celého případu prodlouží minimálně o půl roku. Podle zkušeností Naxosu záleží rychlost zpeněžení také na tom, jak je prodávaný objekt atraktivní. Prodej menší nemovitosti trvá zpravidla kratší dobu.

Záleží mimo jiné na tom, jaký je poměr hodnoty majetku a výše závazků. Nadpoloviční část ohrožených subjektů je podle jeho slov „zralá na insolvenci“. Jedině tak lze řešit především komplikované případy, kdy je majetek zatížen mnoha zástavními právy, exekucemi či jinými omezeními. Naprosto bezpečný je pak také investor, který kupuje čistý majetek bez jakýchkoli závazků.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!