MF připravuje změny ve zdanění parkovišť a jiných plošných staveb | E15.cz

MF připravuje změny ve zdanění parkovišť a jiných plošných staveb

Ministerstvo financí připravuje změny ve zdanění takzvaných plošných staveb, tedy například parkovišť nebo manipulačních ploch.

„Dosavadní právní úprava je poměrně obecná a klade značné nároky na prokazování v daňovém řízení, zda se jedná o stavbu nemovitou, a tedy o předmět daně ze staveb, či nikoliv,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Kvůli zjednodušení daňového řízení proto resort navrhuje zavedení definice zpevněné plochy pozemku. Tou se míní pozemek se stavbou, která není nemovitostí, ale představuje určité stavební zpracování povrchu pozemku. „V předkládaném návrhu se navrhuje zpevněnou plochu pozemku podrobit sazbě daně z pozemků diferencované podle dvou skupin podnikatelských činností. Předpokládá se nižší sazba daně, než je tomu u daně ze staveb,“ poznamenal mluvčí. Novela zákona o dani z nemovitostí byla zaslána do vnějšího připomínkového řízení. Podle Jakoba proto nejde o definitivní materiál, z připomínek můžou ještě vzejít úpravy.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!