MMR chce zjednodušit vztahy ve společenství | E15.cz

MMR chce zjednodušit vztahy ve společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vypracovalo návrh zákona o vlastnictví bytů, který se týká úpravy vlastnických vztahů k bytovým a nebytovým jednotkám a ke společnému provozu domu, v němž jsou jednotlivé byty převáděny do vlastnictví.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vypracovalo návrh zákona o vlastnictví bytů, který se týká úpravy vlastnických vztahů k bytovým a nebytovým jednotkám a ke společnému provozu domu, v němž jsou jednotlivé byty převáděny do vlastnictví.

#####Změní se pravidla vzniku

Cílem ministerstva je rovněž liberalizovat oblast rozhodování o správě společných částí domu. Změněn bude princip hlasování: pro přijetí rozhodnutí bude nově nezbytná pouze nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek počítaná podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Zcela novým prvkem v návrhu zákona je i možnost rozhodování mimo rámec shromáždění formou korespondenčního hlasování. Zásadní změnou, se kterou počítá nový zákon, je vznik společenství vlastníků jako právnické osoby nikoli již ze zákona, ale procesem založení. Tím odpadne nutnost vydávat vzorové stanovy, neboť společenství již musí mít při svém založení schválené stanovy.

Vznik společenství je nutnou podmínkou pro převod vlastnictví dalších jednotek v domě. Návrh umožňuje vlastníkům jednotek dobrovolně založit společenství v domech s méně než 5 jednotkami. Obsahuje také komplexnější úpravu majetkového postavení a hospodaření společenství, nově jsou koncipována ustanovení o smlouvě o výstavbě domu.

#####Novinky se týkají i převodů bytů

Důležitou novinkou návrhu zákona je postup při povinných převodech bytů ve vlastnictví některých bytových družstev: postupuje se podle dosavadní právní úpravy, prodlužuje se však lhůta k vydání bytů, o které bylo požádáno podle dosavadních právních předpisů, a to na 35 let ode dne účinnosti navrhovaného zákona. Na novou úpravu čeká řada společenství vlastníků, za prospěšný ho považuje i Sdružení nájemníků. Jeho místopředseda Milan Taraba řekl, že nová úprava je krok správným směrem. „Nová úprava má být náhradou za předchozí zákon, který byl od začátku postaven špatně”, řekl Taraba. MMR plánuje, že zákon bude účinný od září 2009, záleží ale na dalším projednání vládou a zákonodárci. Momentálně je norma ve zúženém připomínkovém řízení ministerstva spravedlnosti. Do konce července by ho měla dostat na stůl legislativní rada vlády.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!