Moravská galerie plánuje rekonstrukci paláce za půl miliardy | E15.cz

Moravská galerie plánuje rekonstrukci paláce za půl miliardy

Moravská galerie v Brně prezentovala velkorysý plán na rekonstrukci a přestavbu jednoho ze svých objektů v centru Brna – Místodržitelského paláce, kde má vzniknout Centrum nových strategií muzejní prezentace. Jednou ze zásad chystané rekonstrukce je zachování architektonické čistoty paláce.

Součástí rozsáhlé rekonstrukce má být například zastřešení nádvoří Místodržitelského paláce. Objekt ale bude v rámci architektonického řešení ponechán objemově ve stávajícím tvaru, nové hmoty, které by ovlivnily podobu exteriéru, navrženy nejsou. Stavební zásahy jsou vedeny pouze v interiéru a nádvoří budovy nebo v podobě zemních objektů pod úrovní přízemí. Architektonickým záměrem je očista objektu od nevhodných stavebních intervencí, obnova architektonického tvarosloví a fasádního pláště a rehabilitace původní prostorové koncepce se současným vložením nové funkční náplně, vyjadřující soudobými prostředky dobu svého vzniku.

Navržené dispoziční řešení navrhuje vytvořit průchod objektem pro zatraktivnění jeho využití a začlenění prostor objektu do veřejných prostor města v přímé vazbě na pěší zónu. Souběžně se změnami, které budou souviset s přizpůsobením objektu pro potřeby nového centra, se bude celý objekt kompletně rekonstruovat. Nové zásahy současného charakteru (zastřešení dvorany, výtahy, sociální zázemí, půdní vestavba) budou provedeny v soudobém pojetí s citlivým vztahem k památkovému objektu. Také technologické zázemí bude kompletně obnoveno.

#####Nové centrum městského života

Ojedinělá expozice, která vznikne v rámci projektu, má potenciál oslovit široce diverzifikované publikum a rozšířit kulturní nabídku města a kraje. Ředitel Moravské galerie Marek Pokorný k činnosti centra uvedl, že by se mělo zabývat tím, jaké významy mohou uměleckým dílům přiřazovat různé způsoby jejich prezentace. „Budeme se snažit definovat nejvhodnější typy prezentací pro konkrétní díla. Zda například obraz jen pověsit na zeď a přiložit text, nebo jej doplnit animací či nějakou technologií, řekl Marek Pokorný.

#####Plánuje se přibližně půlmiliardová investice

Náklady na realizaci přestavby Místodržitelského paláce se odhadují na 470 milionů korun a Moravská galerie počítá s tím, že hlavní část rozpočtu získá z evropských fondů. Po rozhodnutí o přidělení dotace i integrovaného operačního programu (IOP) zaměřeného na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj začne Moravská galerie v Brně okamžitě s projekčními pracemi. První fáze rekonstrukce Místodržitelského paláce by podle představitelů galerie mohla začít nejdříve v roce 2010 a skončit kolem roku 2012, celkové dokončení záměru se plánuje na rok 2013.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!