Na boj o titul evropské kulturní metropole zbývá 19 týdnů | E15.cz

Na boj o titul evropské kulturní metropole zbývá 19 týdnů

Plzeň finišuje v boji s Ostravou o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Zbývají čtyři a půl měsíce.

V prvním kole vypadl Hradec Králové a zůstali tak dva velcí favorité: Plzeň a Ostrava. Obě města nyní musejí dopracovat své přihlášky podle připomínek komise a do 30. června je odevzdat. Plzeňský tým, který na kandidatuře pracuje, se proto rozrostl.

Nový muž v čele

„Tým má nového ředitele, Milana Svobodu, který dlouhá léta pracoval na Útvaru koncepce a rozvoje. A je to nejkoncepčněji myslící člověk, jakého jsem kdy potkala,“ říká náměstkyně primátora Marcela Krejsová. „Doufám, že budu týmu prospěšný tím, že budu schopen organizovat jeho práci. Nepohybuji se v oblasti kulturních aktivit ani PR, ale mám zkušenosti s řízením a s prací pro město. Mám také kontakty na celosvětové úrovni, které by se možná také daly nějak využít,“ dodává Milan Svoboda, jemuž je podle jeho vlastních slov z kulturní sféry nejbližší architektura, ale přiznává, že v dětství hrál na akordeon a později tancoval v tanečním klubu.

Času málo, práce hodně Plzeň musí do konce června upravit přihlášku, zohlednit výtky komise, rozpracovat to, co záměrně v prvním kole příliš nekonkretizovala a hlavně ještě víc zapojit veřejnost. „Chceme, aby každý člověk ve městě věděl, že Plzeň kandidovala a aby za kandidaturou stál,“ zdůrazňuje umělecká ředitelka Yvona Kreuzmannová.

Právě proto se tým kandidatury obrací k lidem, aby přicházeli s vlastními nápady. A nápad může být jakýkoli, i sebebláznivější či kontroverzní. Zaregistrovat je lidé mohou na webových stránkách kandidatury www.plzen2015.cz.

„Každý tu musí poměrně podrobně popsat, v čem jeho nápad naplňuje buď evropskou dimenzi, nebo kritérium město a občané, případně kritéria obě. Tím budou rovnou eliminovány žádosti, jejichž posláním je jen získat další peníze na stávající činnost z jiného zdroje. A to rozhodně není posláním,“ vysvětluje další člen týmu, Petr Šimon.

Světovar? Uvidíme…

Plzeň chce v rámci kandidatury výrazně proměnit svou kulturní infrastrukturu: vyrůst má nové divadlo či galerie, zásadní proměna čeká třeba i okolí řek. Doslova hitem posledních týdnů se stala revitalizace Světovaru. Z někdejšího pivovaru, později kasáren a výtopny, by se měl stát jakýsi plzeňský Montmartre.

„Jedna část areálu by se měla proměnit v muzeum designu. Druhá část by pak měla patřit amatérským umělcům. Rádi bychom tu viděli zkušebny pro kapely a divadla, sály pro taneční kroužky, ateliéry pro výtvarníky,“ vypočítává náměstkyně primátora Marcela Krejsová. Ozývají se ale i hlasy, které celkovou euforii brzdí. „Nápad je to určitě zajímavý, ale má i své slabiny. Jednak je to na periferii, což může být v případě akcí pro veřejnost velký handicap. A především: kdo a jak to bude celé řídit?“ ptá se Jakub Zindulka, herec a předseda Plzeňské neprofesionální scény, která sdružuje bezmála dvě desítky ochotnických souborů.

„My máme zkušenosti s organizací chodu Divadla Dialog, kde musí zkoušet, hrát a skladovat kulisy a rekvizity osmnáct divadel. A víme dobře, jak komplikované to je,“ upozorňuje. Plán na vybudování muzea designu, které by do Plzně přivezlo exponáty pražského Uměleckoprůmyslového muzea, zase zaskočil Západočeské muzeum.

„Kolegům z Prahy to samozřejmě přeju, ale je škoda, že se od počátku s plzeňským muzeem nepočítá. Přitom máli být sledován vývoj designu od přelomu devatenáctého a dvacátého století, tam máme my lepší sbírky, než jsou v Praze,” poznamenává Jan Mergl, náměstek ředitele muzea pro správu sbírek a odbornou činnost.

Evropu do Plzně

Komise, která posuzovala přihlášky i prezentace jednotlivých měst, se o plzeňském projektu vyjádřila kladně, ale vytkla i nedostatky. „Například nedostatečný evropský rozměr projektu. Na ten se teď musíme hodně zaměřit,“ zdůrazňuje Yvona Kreuzmannová. Ale hned dodává, že to rozhodně neznamená, že by práce na kandidatuře odstrčily projekty lokální.

„Posláním Evropského hlavního města kultury není učinit z daného města město evropské bez špetky vlastního koloritu, ale naopak přinést Evropě region a regionu Evropu,“ říká. Důležitá je i vazba mezi kulturou a sociální či komunitní problematikou, například jak může kultura napomáhat integraci cizinců.

„Těch žije v Plzni zhruba deset procent. A právě oblast komunitní práce umělců a expertů je oblastí, jíž se chceme věnovat mnohem víc,“ prozrazuje umělecká ředitelka další cíl, který před týmem kandidatury leží. Přihlášku do závěrečného kola musí Plzeň i Ostrava podat do konce června. Na počátku září je pak čeká prezentace před komisí. Druhým Evropským hlavním městem kultury 2015 bude belgický Mons.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!