Na českém trhu působí nová advokátní kancelář Achour & Hájek | E15.cz

Na českém trhu působí nová advokátní kancelář Achour & Hájek

Devátý den devátého měsíce roku 2009 vstoupila na český trh nová advokátní kancelář. Achour & Hájek. „Chceme našim klientům nabídnout alternativu vůči zavedeným velkým advokátním kancelářím,“ říká její spoluzakladatel Gabriel Achour.

Není založení nové advokátní kanceláře v době krize rizikové?

Každé podnikání je rizikovým krokem, ale musíte si věřit. Je to jen o důvěře ve vlastní schopnosti. O vlastní kanceláři jsem přemýšlel už asi dva roky. Problém není kancelář založit. Otázka zní - s kým. Mám dva skvělé společníky, kterým absolutně důvěřuji a kteří znamenají lidský a znalostní fundament kanceláře. Oba společníky znám několik let a vím, že jsou ve svém oboru absolutními špičkami. Není lepší doba než doba krize pro rozjetí vlastní advokátní praxe. Klientům nabízíme alternativu vůči zavedeným velkým advokátním kancelářím.

Můžete představit vaše společníky?

Daniel Hájek je specialista zejména pro oblast akvizic a fúzí a pro oblast soudních sporů a rovněž působil v advokátní kanceláři Vladimíry Glatzové. Byl pověřován nejkomplikovanějšími transakcemi. V rámci nově utvořené advokátní kanceláře bude mít na starosti právě oblast akvizic včetně due diligence a oblast soudních sporů a arbitráží. Daniel odmítl partnerství v předešlém působišti ve prospěch nového projektu. Toho si velmi cením. Ivan Karfík je špičkový real estate právník. V oblasti nemovitostí se pohybuje prakticky od počátku své kariéry a přichází z významné americké advokátní kanceláře White & Case. Zastupoval velké investiční společnosti a fondy, mezinárodní developery. V rámci kanceláře bude mít na starost nemovitostní agendu.

Jak reagovali klienti na změnu?

Klienti reagují velmi pozitivně a přechod k nově založené kanceláři vítají. Nová kancelář je spojením lidí, kteří ve svém oboru něco dokázali, mají jméno a chtějí svou budoucnost spojovat s touto kanceláří. Klienti nás znají a zůstávají u toho, za kým kdysi přišli, s kým jednali od začátku, kdo jim vyhovoval a uměl řešit jejich problémy. V posledních letech jsem prakticky zastupoval pouze své vlastní klienty, ať už jde o developery nebo stavební společnosti. Pro naše klienty jsou důležité výsledky. Vedle nemovitostí a akvizic budou stěžejním oborem i soudní spory a mezinárodní arbitráže. Velmi úzce se chceme specializovat i na problematiku státní správy a PPP projektů. Toto bude další základ pro rozvoj kanceláře. Už dlouhodobě jsem cítil, že klienti odlišovali spolupráci se mnou a s předešlou advokátní kanceláří. Toto bylo patrné i v některých mezinárodních ratingových publikacích.

Kam chcete směrovat kancelář?

Rozhodně ne k nějaké boutique kanceláři. Toto není cesta. Chceme pozvolný organický růst a rozvíjet všechny segmenty včetně akvizic. Vnímáme, jak velký potenciál existuje v rámci středních a menších společností. Tento potenciál je třeba využít.

Nelze si nevšimnout originálního loga vaší kanceláře. Je zcela odlišné od ostatních českých advokátních kanceláří. Proč?

Díky za kompliment. Snažili jsme se odlišit. Najali jsme si grafika na základě doporučení Tomáše Brousila. V této oblasti je skutečně jeden z nejlepších. Chtěli jsme nadčasové a minimalistické logo, resp. logotyp. Grafické ztvárnění jsme diskutovali poměrně dlouho a nechtěli jsme cokoli uspěchat. Vím, že na tento logotyp je pozitivní odezva i z ciziny. Logo mělo naznačovat profesionalitu, stabilitu, ale zároveň i dynamičnost. A povedlo se.

Jaká je vaše úloha v nové kanceláři?

Advokacii neopouštím, budu směrovat své aktivity pro rozvoj kanceláře, spolupráci s mezinárodními advokátními kancelářemi a pro vnitřní chod a rozvoj. Například ještě před naším zapsáním v obchodním rejstříku mě kontaktovala velmi vlivná německá advokátní kancelář se žádostí o spolupráci. Témat je hodně, je třeba je rozvíjet. Razím zásadu, že pro byznys je třeba se spojovat s lidmi, kteří jsou lepší než vy sám. Já tak učinil. Pouze toto je cesta k úspěchu. A vím, že Daniel a Ivan jsou skvělí právníci, jejichž čas právě nastává. Pokud učiníte partnerem osoby, které nemají jméno na trhu, ale neohrožují vás, pak je to cesta oddalování pozvolného úpadku. Trh je dnes zcela jinde. V určitém segmentu už nejde jen o jména kanceláří, ale i o jména těch, kteří na transakci pracují. Kancelář nemůže být nikdy budována na kultu osobnosti. To je opět začátek úpadku.

Občas se proslýchá, že máte blízko k lobbingu a některým vlivným osobám. Nebudete se spíše věnovat této činnosti?

Určitě nejsem a nechci být lobbistou. Toto je zcela mimo mé cíle. Při významných projektech se prostě setkáváte s významnými lidmi a musíte s nimi jednat. To není o lobbingu, to je o jednáních, o schopnosti přesvědčit a o osobní důvěře. Klienti mi důvěřují a chtějí, abych je doprovázel i na jednání, která nemusejí souviset pouze s právem, ale s koncepční diskusí o projektu, jeho dopadech na širší územní celek a podobně.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!