Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. - daňová poradna | E15.cz

Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. - daňová poradna

Naše společnost bude stavět polyfunkční dům. Jedná se o dvě křídla jednoho domu ve tvaru písmene „L“. V jednom křídle budou jen byty, ve druhém budou kanceláře a obchody.

Předpokládáme, že část bytovou bude stavební firma účtovat se sníženou sazbou DPH ve výši 9 procent a nebytovou část se základní sazbou 19 procent. Je náš názor správný?

Naše nová společnost vznikla za účelem pořízení a rekonstrukce domu a následného prodeje bytů v domě. Pořídila bytový dům. Ten rozdělila prohlášením vlastníka na jednotky - byty. Od budoucích kupujících na základě smluv o smlouvách budoucích přijala zálohy ve výši asi tři miliony korun. Vzniká nám nějaká povinnost z hlediska registrace k DPH - nyní, nebo až prodáme byty?

Dotaz je formulován obecně, proto i odpověď bude obecnějšího rázu. Pro upřesnění by bylo potřeba seznámit se se smlouvami a dalšími dokumenty podrobněji. Jestliže „nová“ společnost, která dosud není plátcem DPH, obdržela zálohy na kupní ceny bytů, nejedná se v podvojném účetnictví o výnos. Proto se tyto částky nezapočítávají do obratu pro účely registrace k dani. Obratem se totiž pro účely zákona o DPH obecně rozumějí výnosy za uskutečněná plnění (s určitými výjimkami).

Až se uskuteční zdanitelná plnění „prodej bytu“, začnou se výnosy za tato plnění načítat do obratu. Po překročení zákonného limitu jednoho milionu korun vznikne vaší společnosti povinnost se registrovat k DPH, a to do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl limit obratu překročen. Plátcem daně se společnost stane prvním dnem třetího měsíce po měsíci, ve kterém byl limit překročen. Možná do té doby všechny byty společnost prodá a DPH z nich jako neplátce odvádět nebude. Upozorňuji současně na to, že po novele zákona o DPH od 1. ledna 2009 se bude obrat počítat jinak. Popsaná situace by se v podmínkách roku 2009 posoudila zcela jinak. Změnám u DPH se bude věnovat samostatný článek.

Naše společenství vlastníků jednotek (SVJ) funguje první rok. Tři členové výboru SVJ mají schválenu odměnu 10 tisíc korun za rok. Vyplácena bude tato odměna za měsíc prosinec.

Odvádí se z těchto odměn zdravotní a sociální pojištění? Sráží se záloha na daň nebo daň?

Z dotazu není zřejmé, jak si tuto vysokou odměnu tři členové výboru rozdělí, zda rovným dílem, nebo jinak. Také by bylo nutné upřesnit, zda vlastníci jednotek zaplatí celkem 10 tisíc korun, nebo zda tato je součtem hrubých odměn členů výboru. Pak by vlastníci jednotek museli zaplatit 10 900 korun. Od roku 2008 se totiž z odměn členů výboru SVJ odvádí zdravotní pojištění - sráží se jak zaměstnancům, tak odvádí „svoji“ část zaměstnavatel. Pokud tedy vlastníci jednotek zaplatí celkem 10 tisíc korun, musí to pokrýt i devítiprocentní odvod na zdravotní pojištění. Na hrubé odměny by pak zbylo zhruba 9174 korun.

Kdyby se o tuto částku tři členové výboru rozdělili rovným dílem, na každého by připadlo 9174/3 = 3 058 korun hrubého.

Z této částky se každému srazí 4,5 procenta pojistného na zdravotní pojištění, tj. zhruba 138 korun. Dá se předpokládat, že členové výboru nemají podepsané daňové prohlášení u SVJ, a proto se uplatní 15procentní srážková (konečná) daň.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!