Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce | E15.cz

Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

V minulosti jsme vytvářeli rezervy na opravy budovy. V roce 2008 měla být zahájena oprava. Nestalo se tak a oprava bude zahájena v roce 2009. V tomto roce bude také ukončena. Podle postupu prací je však zřejmé, že se v některých částech díla bude jednat spíše o technické zhodnocení. Jak máme správně postupovat? Nebude finanční úřad zpochybňovat tvorbu rezervy, když se nakonec ukáže, že se jedná o technické zhodnocení?

V minulosti jsme vytvářeli rezervy na opravy budovy. V roce 2008 měla být zahájena oprava. Nestalo se tak a oprava bude zahájena v roce 2009. V tomto roce bude také ukončena. Podle postupu prací je však zřejmé, že se v některých částech díla bude jednat spíše o technické zhodnocení. Jak máme správně postupovat? Nebude finanční úřad zpochybňovat tvorbu rezervy, když se nakonec ukáže, že se jedná o technické zhodnocení?

Pokud v průběhu stavebních prací dochází současně k opravám i rekonstrukcím apod., pak je nutné ve vyúčtování rozdělit cenu na dvě části – za opravy a za rekonstrukci. Částka odpovídající opravě se proúčtuje do nákladů (výdajů) a současně se zruší za rok 2009 celá vytvořená rezerva na opravu (protože podle dotazu letos celá oprava skončí). Částka technického zhodnocení zvýší ocenění stavby a základnu pro odpisování. Ke druhé otázce: Zkušenosti ukazují, že správci daně takto někdy postupují. Snaží se zpochybnit tvorbu rezervy od samého začátku. Správný postup by měl být takový, že pokud se skutečně plánovaly opravy, pak je tvorba rezerv na příslušnou opravu v pořádku. Pokud se následně při zpracování realizačního projektu nebo už při provádění stavebních prací zjistí, že se v určitém rozsahu bude jednat o technické zhodnocení, nic to na tvorbě rezerv nemění. Případná nevyčerpaná část rezervy na opravu se zruší a zvýší základ daně.

V březnu 2009 jsme s manželkou prodali nemovitost. V dubnu nám přišla složenka na daň z nemovitostí na rok 2009. Domníváme se, že daň z nemovitosti už bude platit kupující, když v době splatnosti daně nemovitost nevlastníme. Je náš názor správný?

Bohužel, váš názor je chybný. Poplatník daně z nemovitostí (daně z pozemků a daně ze staveb) se určuje podle stavu k 1. lednu toho zdaňovacího období, na který se platí. Vy jste byli poplatníkem daně z nemovitostí k 1. lednu 2009 a je vaší povinností daň zaplatit – podle výše částky buď jednorázově do 2. června 2009, nebo ve dvou splátkách (do 2. června 2009 a do 30. listopadu 2009). Poplatníkem na rok 2010 bude kupující.

Od výboru společenství vlastníků jednotek, potažmo od správce nemovitosti, jsme dostali v dubnu 2009 vyúčtování za pronájem části společných prostor za rok 2007 s tím, že rok 2008 ještě není uzavřen. Ve vyúčtování je poznámka, že každý z vlastníků jednotek se má o zdanění postarat sám ve svém přiznání. Jak to máme provést?

Naše společnost zajišťovala opravy v bytovém domě, ve kterém jsou ale i byty o velikosti nad 120 metrů čtvereční podlahové plochy a nebytové prostory. Opravy se prováděly ve společných prostorách. Domnívali jsme se, že bude účtována 19procentní sazba DPH. Prý má být 9procentní?

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu včetně příslušenství nebo v souvislosti s opravou těchto staveb se uplatní snížená sazba daně. Jedná-li se tedy o bytový dům, uplatní se sazba DPH devět procent. Podle současného znění zákona (§ 48, přechodná ustanovení) se takto bude postupovat až do 31. prosince 2010. Zákon nepožaduje, aby se jednalo o bytový dům pro sociální bydlení. Dále platí, že jsou-li uvedené práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!