Na prvním místě Core Business! | E15.cz

Na prvním místě Core Business!

Outsourcing je nejlepší způsob, jak smluvnímu partnerovi, v tomto případě vlastníkovi nemovitosti, zajistit kompletní servis při provozu a údržbě budov.

Samotný vlastník outsourcuje správu budovy a zpravidla požaduje, aby poskytovatel FM zajistil veškeré činnosti nutné pro provoz a údržbu budovy. Skutečnost je však taková, že poskytovatel FM není většinou schopen zajistit veškeré servisní činnosti vlastními silami, a tak specifické služby nakupuje u specializovaných firem. Jedná se především o služby spojené s ostrahou objektu, úklidové a čisticí práce, kontroly a revize technologií, DDD služby, odvoz a likvidace odpadů atp.

Za kvalitu těchto externě zajištěných služeb je vůči vlastníkovi budovy zodpovědný poskytovatel FM, který má rovněž za úkol tyto dodávky koordinovat a kontrolovat tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz budovy.

#####Co vede k outsourcingu?

Důvodů, proč outsourcigu využít a přenechat některé činnosti externí firmě, je hned několik. Právě v oblasti provozu a údržby budovy hraje outsourcing významnou roli.

Hlavním důvodem, proč se některé činnosti outsourcují, je snížení nákladů, což je často diskutované téma na vnitropodnikových poradách, obchodních schůzkách a společenských akcích.

ARCADIS jako poskytovatel facility managementu nabízí kromě činnosti managementu veškeré činnosti, jež může obstarat externě. Zajistění služeb vlastními zdroji, spojené například se servisem technologií, představuje možnost disponovat několika techniky specializujícími se na určitý typ technologie nebo takovým specialistou, který by byl schopen provést servis u jakéhokoli typu technologie. Takový specialista neexistuje, a pokud ano, pak by na to, aby jej mohla společnost ARCADIS zaměstnat, musela mít stovky projektů, aby byl takový zaměstnanec vytížen a mohl být odpovídajícím způsobem zaplacen.

Zajistí-li však společnost ARCADIS servisní prohlídku či revizi od specializované firmy, uhradí pouze náklady za tuto činnost. Stejné je to i u ostatních služeb. V jaké výši by se asi pohybovaly náklady na DDD či úklidové služby, pokud by se zajišťovaly z vlastních zdrojů…? Do nákladů se nepromítnou pouze mzdové náklady, odborná školení, ale i náklady na vybavení, jako jsou ochranné pracovní pomůcky, přístroje, prostředky atd. Kromě nákladů spojených s tímto vybavením se objevují další náklady, a to v podobě času stráveného nad zásobováním personálu těmito prostředky či přístroji, jejich inventurou apod.

#####Na prvním místě Core Business

Přenechá-li firma činnost, která musí být zajištěna pro fungování ať už budovy, nebo společnosti, externí entitě, specialistovi pro danou oblast, může se plně soustředit na vlastní core business. Tento způsob zajištění podpůrných činností využívají v hojné míře společnosti působící v oblasti výroby či vývoje. Ty pak ze své interní struktury delegují vedlejší činnosti a svůj potenciál soustřeďují například jen do výrobního procesu.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!