Na územní plány půjdou miliony | E15.cz

Na územní plány půjdou miliony

Téměř 36 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je určeno na pomoc obcím s tvorbou a aktualizací územních plánů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 30. 6. 2008 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory obcím z fondů EU. Obce mohou o tyto peníze požádat do 31. 12. 2008. Celkový finanční objem výzvy je 35 840 000 korun, podpora je poskytována formou dotace pro individuální projekty. Podíl spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude pro všechny projekty ve výši 85 procent celkových způsobilých výdajů, 15 procent tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí dva miliony korun. Tištěné žádosti budou do 31. 12. 2008 přijímat pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR podle územní příslušnosti určené místem realizace projektu. K tištěné žádosti musí být přiloženy všechny relevantní povinné přílohy. Žádat mohou obce od 500 do 4999 obyvatel, které dosud nemají územní plán, územní plán sídelního útvaru nebo územní plán obce, nebo obce od 500 obyvatel, jejichž územní plán sídelního útvaru schválený před 1. červencem 1992 pozbývá platnosti podle § 187 odst. 1 stavebního zákona a které zároveň musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!