Nabídka kvalitních hotelů narůstá | E15.cz

Nabídka kvalitních hotelů narůstá

Praha se stala jednou z nejoblíbenějších evropských turistických destinací a v současné době zaujímá v Evropě šesté místo.

Turistickému ruchu v Praze vládne mezinárodní poptávka, jež v roce 2006 představovala 89 % všech turistů, kteří Prahu navštívili. Turistický ruch v tomto městě vykazuje trvalý růst od roku 2003 po vstupu země do Evropské unie. Během sledovaného roku došlo v porovnání s rokem 2006 k nárůstu celkového počtu návštěvníků a noclehů v Praze, a přestože dosud nejsou k dispozici údaje za celý rok 2007, očekává se, že údaje ke konci roku 2007 budou vykazovat celkový výrazný nárůst.

Podle údajů Českého statistického úřadu tvoří nabídku pražských hotelů 317 hotelů s přibližně 23 200 pokoji (údaje na konci roku 2006). Segment 4- a 5hvězdičkových hotelů představuje 50 % celkové nabídky s přibližně 11 000 pokoji. Hotelový trh zažil podstatný nárůst o přibližně 4000 pokojů, což představuje průměrné roční navýšení 4,2 %.

#####Další hotely

V roce 2007 bylo v Praze otevřeno devět hotelů, včetně osmi 4hvězdičkových a jednoho 5hvězdičkového, čímž se pro hoteliéry zvýšila konkurence na trhu luxusních hotelů. Nabídka v budoucnu nadále poroste, přičemž v roce 2008 má být zprovozněno dvanáct 4- a 5hvězdičkových hotelů a další tři luxusní mají být uvedeny do provozu v roce 2009.

#####Praha kongresová

V posledních několika letech se Praze podařilo etablovat jako významné místo pro konání konferencí. Rovněž se stala v rámci střední Evropy často vyhledávaným místem, v němž chtějí lidé trávit svůj volný čas.

Očekává se, že turistický ruch v tomto městě bude v nadcházejících letech vykazovat trvalý nárůst, což by mělo umožnit postupnou absorpci nové nabídky. Vzhledem k tomu, že v letech 2008 a 2009 mají na trh vstoupit další 4- a 5hvězdičkové hotely, je možné, že hoteliéři v tomto segmentu budou mít potíže dosáhnout nárůstu výnosů z hotelových pokojů. Tento nárůst nabídky povede k větší konkurenci v segmentu vysoké kvality na hotelovém trhu, ale zároveň také rozšíří nabídku špičkových hotelů v Praze a vylepší mezinárodní pověst pražského hotelového trhu. Vzhledem k tomu, že se očekává, že celkový turistický ruch v nadcházejících letech poroste a počet připravovaných projektů nových hotelů se bude snižovat, mělo by se hoteliérům v letech 2008 a 2009 podařit absorbovat část nové nabídky a případně stabilizovat míru obsazenosti.

#####Investiční trh

Trh s investicemi do hotelů v České republice, zejména v Praze, zaznamenal po vstupu do EU větší aktivitu a investoři, kteří projevují zájem o tento trh, přicházejí ve stále větší míře z řad mezinárodních společností a nikoli - jak tomu bylo v 90. letech - převážně z řad domácích nebo místních společností, již obeznámených s tímto trhem. V roce 2006 objem transakcí dosáhl 110 milionů (započítány jsou pouze transakce vyšší než 10 milionů ), což se blíží rekordnímu objemu, kterého bylo dosaženo v roce 2004. Investiční aktivita v roce 2007 se ukázala být tlumenější z důvodu nedostatku příslušných nemovitostí na trhu.

Realitní trh je vzhledem ke stále relativně vysoké úrovni výnosů považován za jednu z nejdůležitějších oblastí pro investice.

I přes rostoucí ceny nemovitostí a jisté poklesy výnosů v posledních letech je zde v porovnání se západoevropskými zeměmi stále určitý rozdíl, který umožňuje investorům využívat dalších nárůstů poptávky i neustálého klesání výnosů z důvodu zvyšování hodnoty nemovitostí. Přestože mají investoři o pražský hotelový trh velký zájem, investiční aktivita je stále poměrně omezená z důvodu již zmíněného omezeného množství nabízených nemovitostí.

#####Vytíženost hotelů

Výsledky hotelů v Praze byly výrazně ovlivněny vstupem země do Evropské unie v roce 2004, i když v té době nebyl patrný žádný pozitivní trend z důvodu velkých škod, které napáchaly povodně v srpnu 2002.

Každopádně růst nepokračoval v roce 2006, kdy výnosy z hotelových pokojů vykázaly pokles o 8,4 %, což bylo podle pražských hoteliérů způsobeno nižším počtem konferencí a akcí v tomto období. Vzhledem k tomu, že v prvních měsících roku 2007 byly zprovozněny další hotely, hoteliérům se nepodařilo zlepšit míru obsazenosti, která v porovnání s rokem 2006 klesla o 0,69 %. V roce 2007 se však průměrné ceny za hotelový pokoj a výnosy za pokoj zlepšily o 2,1, respektive o 1,3 %.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!