Národní technická knihovna otevírá své brány | E15.cz

Národní technická knihovna otevírá své brány

Stavba Národní technické knihovny (NTK) byla jedním z prioritních projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Knihovna je navržena a postavena tak, aby odpovídala požadavkům a potřebám uživatelů ve třetím tisíciletí.

Stavba Národní technické knihovny (NTK) byla jedním z prioritních projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Knihovna je navržena a postavena tak, aby odpovídala požadavkům a potřebám uživatelů ve třetím tisíciletí.

Realizátorem celého projektu byla skupina Sekyra Group. Výstavba NTK je současně jedním z nejvýznamnějších příkladů spolupráce soukromého a veřejného sektoru v České republice. Skupina Sekyra Group zvítězila v roce 2006 ve výběrovém řízení na výstavbu a financování budovy NTK. Zabezpečila nejen potřebné investice, ale rovněž výstavbu, inženýrskou činnost, dokumentaci a technický dozor. Financování stavby probíhá formou dlouhodobého úvěru se splatností do roku 2014, který poskytlo konsorcium Dexia Kommunalkredit Czech Republic a Česká spořitelna.

Pozemek vymezený pro celý projekt měl celkovou rozlohu 11 740 metrů čtverečních, zastavěná plocha objektu knihovny činí 6150 metrů čtverečních. Knihovna je navržena v půdorysu zaobleného čtverce o rozměrech 70 x 70 metrů. Tento koncept nenásilně doplňuje okolní zástavbu z 20. až 70. let minulého století. Parter je přístupný ze čtyř stran a stává se jakýmsi „vnitřním náměstím“ obklopeným kavárnou, knihkupectvím, výstavními prostorami a konferenčním sálem. Jeden vstup se otevírá z hlavní třídy vysokoškolského areálu, na protější straně budovy vznikla oddychová parková plocha.

#####Symbol technické učebnice

Knihovna samotná je navržena v obrysu zaobleného čtverce a je symbolicky pojata jako technická učebnice. Od konstrukce a pláště po povrchy, koncové prvky a mobiliář je vše vedeno jasným výrazem s jednoduchými, odhalenými tvary. Jako příklad originálních řešení mohou posloužit tzv. tažené sloupy, které drží stropní desku nad částí přízemí shora a její hmotnost přenášejí o patro výše pomocí táhel ukrytých v těchto sloupech. Díky tomu nemusí být přízemí budovy viditelně rozděleno, a je tak volně průchodné.

Při proskleném obvodu budovy a také kolem atria jsou soustředěny studovny s vysokými nároky na světlo. Samotný provoz knihovny je co nejúspornější: budova má dvojitý plášť a aktivní betonové jádro, což snižuje náklady, které jsou jinak spojeny s vybudováním a provozem klimatizace. Budova je vybavena automaticky řízeným přirozeným provětráváním a předchlazením. Dosahuje se zde - ve srovnání s jinými obdobnými stavbami - snížení počtu chladicích jednotek. Vytápění a chlazení v plné míře využívá systém aktivace betonového jádra.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!