Nejen ceny bytů na Vysočině ovlivňuje dálnice D1 | E15.cz

Nejen ceny bytů na Vysočině ovlivňuje dálnice D1

Kraj Vysočina je z hlediska úrovně cen nemovitostí i celkového ekonomického potenciálu výrazně závislý na dálnici D1. Pokud by tato životně důležitá dopravní trasa byla vedena severněji přes Polabí, jak se rovněž dřív plánovalo, patrně by Vysočina zůstala špatně dostupným a zaostalým regionem.

Na druhou stranu ani existence dálnice nedokázala natolik ovlivnit území, aby se kolem dálnice začala formovat souvislejší urbanizační oblast. Vysočina tak i nadále zůstává krajem s poměrně řídkým osídlením malými obcemi, s omezenými schopnostmi rozvoje a ekonomický potenciál je soustředěn do větších sídel na důležitých dopravních tazích. Na první pohled by se mohlo zdát, že nejvýraznějším hodnotovým pólem je krajské město Jihlava. Vývoj v posledním roce však srazil ceny starších bytů v Jihlavě, takže se úroveň srovnala s dalšími bývalými okresními městy, jako jsou Pelhřimov nebo Havlíčkův Brod, který dokonce aktuálně vykazuje ceny vyšší, než jsou v krajském městě. Srovnatelnou cenu najdeme i ve Velkém Meziříčí, které spadá do vlivu brněnské aglomerace.

#####Výrazný pokles cen starších bytů

Celkově je pro vývoj cen starších bytů v kraji Vysočina mezi třetím čtvrtletím 2008 a stejným obdobím v roce 2010 charakteristický výrazný pokles, a to bezmála o 20 procent, přičemž průměrný pokles cen se v ČR v uvedeném období blížil 15 procentům. Největší pokles o 23 procent byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji. Vývoj v roce 2010 v ČR celkově i v kraji Vysočina svědčí o případném zpomalení dosavadního tempa poklesu. Jednou z příčin poměrně velkého propadu cen je kromě aktuální ekonomické situace také velký nárůst cen v období 2000 až 2008. Ceny starších bytů v kraji Vysočina se zvýšily až o 146 procent. Město Jihlava vykázalo v uvedeném období pokles ceny standardního bytu z úrovně 1,623 milionu korun na 1,284 milionu korun, tedy o více než 20 procent.

#####Nejméně ceny klesaly v okresu Třebíč

Nejmenší pokles cen ve srovnávaném dvouletém období vykázal zejména okres Třebíč (pouze o 10 procent), který se vyznačuje silnými vazbami na Brno. Druhým regionem s nejnižším poklesem cen (odpovídajícím průměru ČR) je Havlíčkův Brod. I když se zřejmě pokles cen bytů zmenší, či možná zastaví, nelze z hlediska dalšího vývoje očekávat zásadní nové rozvojové impulzy jako v jiných krajích (dokončení záměrů výstavby dálnic, další výrazný rozvoj průmyslových zón apod.) a ceny budou v nejlepším případě v příštím roce stagnovat.

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy k 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!