Nejlepší evropští architekti se představili v Praze | E15.cz

Nejlepší evropští architekti se představili v Praze

Rem Koolhaas, Zaha Hadid či Rafael Moneo… ti všichni mají společné vítězství v evropské soutěži Miese van der Roheho. Letos jsme měli příležitost vidět výsledky této prestižní přehlídky také v České republice. Pro ty, kdo nestihli pražskou výstavu, nabízíme alespoň dvě nejlepší stavby zatím posledního ročníku soutěže.

Španělští architekti Luis M. Mansilla a Emilio Tunón navrhli nové Muzeum současného umění v Leónu ve Španělsku. Zvláštní cenu pro začínající architekty pak získali slovinští architekti Matija Bevk a Vasa J. Perović za budovu Fakulty matematiky v Lublani.

#####Moderní muzeum

Budova MUSAC je experiment, jehož hlavním cílem je vytvoření kolektivního oběžného systému, jak básnicky říkají autoři. Šlo jim o vybudování otevřeného prostoru, který má podporovat spojení mezi lidmi a přírodou, mezi vystavenými artefakty a událostmi kolem nich. Architekti budovy říkají: „Snažili jsme se porozumět muzeu prostřednictvím interaktivních procesů, které se zde odehrávají. Pracovali jsme s předpokladem, že skutečný význam budovy spočívá v propojení, artikulacích a transformacích mezi objekty a myšlenkami, mezi materiálním a nemateriálním.” Budova má evokovat neustálou plynulou přeměnu a zároveň trvalou přítomnost říčního proudu, jako by umění a voda sdílely stejný cyklus neustálého pohybu a přeměny. MUSAC se nachází na okraji Leónu, areál je navržený na základě modulového systému zborcených lichoběžníků a vytváří tak systém vzájemně propojených prostorů, určených k vystavování a prožívání současného umění.

Nad jednopodlažní budovou se tyčí vertikální světlíky, které osvětlují vnitřek budovy s otevřenými nádvořími a vstupní plazou. Porota soutěže se shodla na tom, že architektonický jazyk a prostorová dynamika MUSACu představují přesvědčivý a originální příspěvek k budoucnosti evropské architektury.

#####Nové na starém

Novostavba Fakulty matematiky v hlavním univerzitním areálu ve slovinské Lublani není budova v tradičním slova smyslu, jde vlastně o třípodlažní přístavbu na stávající dvoupodlažní budově, která má zcela odlišný program. Nová stavba doslova vyrůstá ze staré, a přestože se stává dominantní, ponechává staré budově její nezávislost a důstojnost. Fakulta nemá klasické „přízemí” a je pokusem o formulaci veřejných školních prostor jako série transparentních „místností”, vyřezaných v hmotě budovy a vznášejících se nad městem. Porota na této stavbě ocenila neokázalou materialitu a formální soudržnost budovy, zároveň podle ní práce mladé slovinské architektonické kanceláře Bevk Perović arhitekti ukazují zralou a přesvědčivou interpretaci architektonického tvarosloví modernismu.

#####Češi v soutěži

Česká republika se této soutěže účastní od roku 1997, stavby na našem území se mezi finalisty objevily zatím celkem pětkrát. Mezi nejlepší evropské stavby se v roce 1997 probojovala budova IPB Banky v Brně od týmu Burian-Křivinka, v roce 2001 to byla budova MUZO v Praze od Stanislava Fialy (D3A), v roce 2003 pak Průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě od Josefa Pleskota a Palác Euro na Václavském náměstí v Praze.

V roce 2005 byl mezi finalisty klášter trapistů v Novém Dvoře u Toužimi od britského architekta Johna Pawsona.

*

Cena Mies van der Rohe Award

Cena Evropské unie za současnou architekturu, jak zní přesný překlad oficiálního názvu, je nejprestižnějším oceněním pro evropské architekty a jejich realizace. Smyslem ceny je podpořit tvořivost v současné architektuře a ukázat, jak významnou roli hraje současná architektura při tvorbě evropské společnosti a kultury. Cena zdůrazňuje význam architektury jako spolutvůrce veřejného prostoru a jeden z rozhodujících faktorů, které ovlivňují kvalitu života. Bienální Cenu, která existuje od roku 1987, udělují jednou za dva roky společně Evropská unie a Nadace Miese van der Rohe se sídlem v Barceloně.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!