Nejvyšší náklady za kanceláře jsou v Londýně | E15.cz

Nejvyšší náklady za kanceláře jsou v Londýně

Začínat s podnikáním v kancelářích West Endu vyjde draho. Podle poslední studie realitní a poradenské společnosti DTZ jsou v této londýnské čtvrti nejen nejvyšší nájmy na světě - kolem 2200/čtvereční metr/rok, ale také nejvyšší náklady na jedno pracovní místo.

Ty ve West Endu dosahují až 20 314 ročně, aniž by odrážely mzdy zaměstnanců! Skutečnost, že Londýn je trvale nejdražší kancelářskou lokalitou světa, potvrzuje na třetím místě čtvrť City s ročními náklady 13 478 na jedno pracovní místo. Mezi zmíněné londýnské destinace se vklínil pouze Hongkong s 17 954 eur za pracovní jednotku a rok. Zaměstnavatelé v Paříži musejí počítat s náklady 13 318 eur a v Tokiu s 12 015 eur na jednoho pracovníka.

„V porovnání s těmito místy patří Praha k nesrovnatelně levnějším místům. Na jednoho zaměstnance připadá srovnatelný prostor jako například ve Velké Británii, ale nejvyšší roční nájemné včetně servisních poplatků dosahuje v centru Prahy necelých 300 za rok. Odpovídá to velmi zhruba 3400 eur za jedno pracovní místo a rok,“ vypočítává Václav Bouček, Senior Office Agent z DTZ Praha. V žebříčku v loňském roce připadá Praze 108. pozice.

V Praze, v Londýně, stejně jako v Hongkongu či Indii došlo meziročně k významnému nárůstu nákladů. DTZ dospěla k tomuto závěru ve studii „Global Office Occupancy Costs Survey 2008“, jež srovnává údaje za rok 2007 a na základě makro- i mikroekonomického výhledu predikuje další vývoj. DTZ vycházela z údajů 137 destinací (kancelářských oblastí) ve 49 zemích světa. A přehled nabízí zajímavé srovnání: zatímco v první desítce měst s nejvyššími dosaženými nájmy figurují například Bombaj nebo Dubaj, v přehledu deseti míst s nejvyššími náklady na pracovní jednotku jejich pozici zaujímají metropole západní Evropy. Je to dáno především daleko vyššími položkami na servis, energie a podobně. Svou roli také sehrává posilující euro vůči dolaru.

V minulém roce zaznamenala většina hlavních kancelářských trhů růst nájmů, což povzbudilo spekulativní výstavbu.

Některé projekty ve výstavbě ale mohou být odloženy nebo pozastaveny kvůli striktnějším podmínkám pro půjčky jako následek krize na hypotečních trzích.

V mnoha takových případech toto pak bude vytvářet tlak na existující prostory a náklady na jejich pronájem. Přesto ale krize na hypotečních trzích v USA je stále ještě spíše záležitostí kapitálového trhu a neovlivňuje výrazně poptávku nájemců po kancelářských prostorech.

V metodice výpočtu výše nákladů hraje důležitou roli rovněž kancelářská plocha připadající na jednoho zaměstnance.

Nejvíce prostoru mají k dispozici zaměstnanci v USA a v Kanadě, a to plných 21,7 m2. Naopak ve střední Evropě je to pouhých 11,9 m2 a přibližně stejně v západní Evropě a Asii - 14,9 m2. „Pro potřeby srovnání v Praze uvádíme kolem 12 čtverečních metrů na osobu,“ doplňuje Václav Bouček. Tato výměra se ovšem může výrazně lišit podle typu společností mezi 10-20 m2.

Podle autorů studie lze pro rok 2008 očekávat další zvyšování nákladů, a to v 77 % jimi sledovaných kancelářských destinacích. DTZ předpokládá růst také ve většině sledovaných lokalit v regionu střední Evropy (75 %). Největší dynamiku budou mít ceny v Asii, vzhledem k silné poptávce po kancelářských prostorech, a proto se očekává růst u 97 % sledovaných kancelářských destinací.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!