Nepromyšleným a nejistým projektům odzvonilo | E15.cz

Nepromyšleným a nejistým projektům odzvonilo

Společnost Arch. Design patří mezi nejvýznamnější projekční firmy v České republice, široký záběr jejích činností sahá od urbanistických studií a zpracování územněplánovací dokumentace po architektonické studie a stavební projekce.

V portfoliu Arch. Designu jsou jak bytové domy, administrativní a průmyslové stavby, tak novostavby a rekonstrukce školských budov anebo veletržní pavilony. O problematice architektury, urbanismu a developmentu z pohledu takové firmy hovoří hlavní architekt Arch. Designu Jaroslav Dokoupil.

Které aktuální projekty Arch. Design nyní realizuje?

V současné době dokončujeme řadu mimořádně zajímavých projektů především v oblasti školství, které by měly být realizovány v tomto nebo v příštím roce. Jsou to zejména projekty pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Technickou univerzitu v Hradci Králové, Technickou univerzitu Ostrava a projekt Středoevropského centra vědy a výzkumu (CEITEC) v Brně.

Připravujete řadu projektů obytných domů a jejich souborů. Jací jsou současní investoři a jaká je úroveň komunikace s nimi?

Můžeme říci, že v době ekonomické recese jsou investoři opatrnější, ustupují od megalomanských plánů a spíše se soustřeďují na menší, ale o to promyšlenější projekty. V tom vidíme pozitivní přínos recese – bude se stavět méně, ale s důrazem na vyšší kvalitu. Doba, kdy investoři zejména rezidenčních projektů prodali cokoli, je nenávratně pryč. Věřím proto také, že náš tlak na kvalitu navrhovaných staveb bude nyní lépe přijímán.

Můžete popsat váš přístup k výstavbě bytových komplexů z urbanistického pohledu, jejich začlenění do struktury města podle konkrétních podmínek a potřeb?

Jak se projevuje krize na počtu a typu zakázek?

Platí to, co jsem již říkal – nepromyšleným a nejistým projektům odzvonilo. V tuto chvíli se realizují jen pečlivě naplánované a finančně zajištěné stavby, které najdou na trhu své zákazníky. Zakázek je tedy méně, a proto se snažíme prosadit se i v oblastech, kterým jsme se dříve tolik nevěnovali, což jsou třeba veřejné zakázky.

Velkou část portfolia realizací Arch. Designu tvoří administrativní objekty. Můžete srovnat přístup privátních a státních investorů k zadání a realizaci?

Zásadní rozdíl není, neboť investor chce vždy za svoje peníze kvalitní a profesionální práci. Nicméně soukromí investoři jsou náročnější v důrazu kladeném na ekonomiku stavby a její užitné vlastnosti. Požadují, aby náklady na provoz byly nízké a přitom byla budova architektonicky zajímavá a funkční.

Jednou z realizací Arch. Designu je i pavilon P pro BVV. Jaká specifika představuje taková zakázka pro vaši firmu?

Pavilon P je po pavilonu V již druhou naší realizací v areálu BVV. Vezmeme-li v úvahu, že brněnské výstaviště je na seznamu architektonických památek České republiky a že zde pracovali přední čeští architekti od 20. let 20. století po dnešek, je to skutečně mimořádné. Udržet ovšem architektonickou úroveň výstavní haly při respektování striktních požadavků technologie současného výstavnictví a tlaku na ekonomickou efektivitu stavby není snadné. Věřím ale, že se nám v obou uvedených projektech podařilo potřebnou rovnováhu těchto kritérií najít.

Jak lze skloubit moderní architektonický přístup s požadavky na průmyslové objekty? Které z realizací Arch. Designu považujete z tohoto pohledu za nejzajímavější?

Myslím, že průmyslové objekty už dávno nejsou pouze účelnými a nevzhlednými hangáry. Industriální styl dnes představuje promyšlený koncept logistiky, účelnosti, špičkových technologií, vše doplněno zajímavými a mnohdy pro průmysl novými detaily. Z našich realizací bych asi vyzdvihl rekonstrukci bývalého areálu Romo Fulnek, v Pohořelicích stojí logistické centrum Excel. Loni jsme skončili práce na největším distribučním centru hotové výroby společnosti Lasselsberger, která převzala výrobu obkladů s dobře známou značkou Rako. Další průmyslové objekty z našich ateliérů jsou například obchodní a skladovací centru Magnum v Modřicích u Brna, závod na výrobu bezmasých pokrmů Tivall Krupka u Teplic a mnohé další.

Co pro Arch. Design znamená zakázka na zpracování územního plánu pro město Brno?

Práce na novém územním plánu města je dlouhodobý a složitý úkol. Složitý zejména tím, že práce na konceptu byla ovlivněna přechodem na nový stavební zákon, změnami ve složení zastupitelstva města a samosprávných orgánů, přípravou a projednáváním zásad územního rozvoje kraje a řadou dalších vnějších vlivů. Nicméně jsem přesvědčen, že v konceptu, který jsme v únoru ve třech variantách odevzdali a který se začne v květnu projednávat, jsme uhájili všechny zásadní požadavky na dynamický rozvoj města při zachování jeho základních hodnot. Nyní nás čeká spolupráce s Magistrátem města Brna při projednávání konceptu. Pokud půjde vše dobře, mohl by být nový územní plán města vydán v roce 2012.

V čem spočívá podle vás role současného architekta, pokud jde o rozvoj města a krajiny?

Práce architekta a urbanisty není svobodnou tvorbou, ale znamená vytváření veřejného prostoru, takže je ovlivňována řadou vnějších vlivů – ekonomických, společenských, politických. Současně jako majitelé společnosti neseme zodpovědnost za zhruba dvě stě našich zaměstnanců a jejich životní jistoty. Za těchto podmínek je někdy náročné si udržet postavení architekta jako nezávislého strážce nadčasových hodnot, které by při rozvoji osídlení a ochraně krajiny měly být sledovány. Boj o nastavení laťky kvality naší práce svádíme každý den a snažíme se k tomu vést i celý tým našich architektů a projektantů. Věřím, že se nám to daří.

*

Jaroslav Dokoupil, hlavní architekt Arch. Designu

[file:6282:small:left]

Arch. Design zajišťuje řadu činností, přitom hlavní z nich je architektura a projektování všech druhů investiční výstavby, a to od koncepčního návrhu až po autorský dozor. Významnou činností je také tvorba územních plánů a urbanistických studií a analýz. Stručně řečeno poskytujeme kompletní architektonicko-projekční servis. Společnost Arch. Design vznikla před patnácti lety a z této zakládající firmy vznikaly postupně další samostatné společnosti. V Praze to byl v roce 2005 Arch. Design project, a. s., a v Bratislavě Arch. Design Slovakia, s. r. o. (r. 2008).

V roce 2008 také firma rozšířila nabídku projektových služeb o společnost TUFFY, s. r. o., která se dlouhodobě věnuje elektroprojekci, a společnost Linio Plan, s. r. o., ta se specializuje na projektování silnic, dálnic a mostů. Nejmladším členem skupiny je Arch. Design inženýring, s. r. o. (r. 2010), zaměřený na inženýrskou činnost, a zejména technické dozory staveb. Všechny společnosti tvoří skupinu Arch. Design Group, která je schopna klientům nabídnout komplexní projektově inženýrské služby.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!