Norma jako pomocník při tvorbě FM smlouvy | E15.cz

Norma jako pomocník při tvorbě FM smlouvy

Po revoluci se na českém trhu začal pomalu objevovat nový obor v oblasti poskytování podpůrných služeb – facility management. Dnes je již běžnou součástí mnoha podniků. Ani přesto neexistuje český zákon, který by upravoval smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem FM služeb. Jednotlivé smlouvy se řídí doporučením přejaté normy ze Západu a platnými českými právními předpisy.

Základní normou, která dnes upravuje uzavírání smluv v rámci FM, je norma ČSN EN 15221-2, která slouží jako doporučení nebo „návod“ zejména v oblasti sjednocení pojmů. Definuje také rozsah a obsah smlouvy. Je pouze nezávazná a nikoli zákonem povinná. Normativní se může stát jenom po dohodě obou jednajících stran. Je ale nutné říci, že tato norma není „univerzální šablonou“ po poskytovatele či odběratele FM služeb.

Norma je pouze návodem, na jaké oblasti a části se při sestavování smlouvy o poskytování služeb facility managementu soustředit. Například radí, aby vždy smlouvu předkládal klient a nikoli dodavatel. „Klient by měl být ten, kdo předkládá smlouvu dodavateli, proto by na své straně měl mít zkušeného facility manažera. Dnešní praxe v České republice je ale opačná, a klient je postaven ve většině případů před nevýhodnou smlouvu sepsanou dodavatelem,“ říká jednatel společnosti Alstanet Aleš Choutka.

#####Povědomí o uzavírání smluv se zlepšuje

Avšak díky rekvalifikačnímu kurzu facility manažera pořádanému Institutem FM, nebo certifikovanému kurzu facility manažera pořádanému Vysokou školou ekonomickou v Praze, jsou postupně dnešní facility manažeři na sestavování smluv připravováni a v blízké budoucnosti budou schopni plně vzít tuto úlohu do svých rukou. Existuje však ještě jedna možnost, jak do praxe aplikovat tuto normu, a to využitím konzultantů, kteří mají se sestavováním smluv zkušenosti.

#####Právník uvede smlouvy v soulad se zákonem

Právní rámec FM smlouvy by vždy měl být v rukou právníka, který smlouvu upravuje, tak aby byla plně v souladu s právními předpisy České republiky. Právník pouze kontroluje rozpory smlouvy vůči českému právu, ale nemůže posuzovat, zdali je relevantní právě ta část, kde smlouva upravuje služby, jejich rozsah, cenu, měření kvality aj. Tuto část by měl vždy definovat facility manažer. Mohou zde však vyvstat otázky, které budou v rozporu s ustanoveními jednotlivých stran, nebo v rozporu s kogentním právním ustanovením České republiky. V tomto případě se tedy budou strany řídit obchodním nebo občanským zákoníkem. „Při sestavování smlouvy je tudíž nutná kooperace tří stran, a to klienta – facility manažera, dodavatele služby a právníka, který je garantem odborné právní stránky dokumentu,“ upřesňuje Aleš Choutka.

Facility manažer bude muset posoudit i to, jakým způsobem SL (Service Level – úroveň poskytovaných služeb) zahrnout do rámcové smlouvy o poskytování FM služeb. SL může mít buď formu samostatné smlouvy, nebo přílohy smlouvy. Jaký je mezi nimi rozdíl? Pokud zvolíme formu samostatné smlouvy, musí mít základní náležitosti právního dokumentu a změny mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran. Když se však rozhodneme SL zpracovat formou přílohy k FM smlouvě, pak nemusí mít podstatné náležitosti smlouvy. Lze ji obsahově limitovat, je vhodná například při uzavřeném výčtu poskytovaných služeb. Její nevýhodou je to, že jako samostatný dokument neobstojí.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!