Nová asociace chce kultivovat realitní trh

Není žádným tajemstvím, že český realitní trh stále nefunguje tak, jak by mohl a jak by měl. Postavení realitních kanceláří ničí především neseriózní makléři, kterým chybí nejen potřebné zázemí, ale často i vzdělání a požadované znalosti.

Vyčistit trh od podobných makléřů si klade za cíl i nová instituce Česká komora realitních kanceláří, v jejímž čele stojí šéf Realitní společnosti České spořitelny Bedřich Skalický.

Na českém realitním trhu působíte už poměrně dlouhou dobu, můžete připomenout svou profesní dráhu a jak se podle vás tento trh za poslední dobu změnil?

Měl jsem velkou výhodu, že jsem měl tu možnost „projít“ systémem velké nadnárodní firmy, která mi dala ten správný základ. Do značné míry jsem se tak vyhnul „školení“ pokus, omyl. Žádné možnosti vzdělávání a školení v realitách neexistovaly. Nechtěl bych zabíhat do detailů, od samého začátku jsem však stál u zrodu komory, což také něco napovídá. Právě vznik České komory realitních kanceláří je přímou reakcí na vývoj realitního trhu. Zejména jeho prudký rozvoj v uplynulých letech s sebou přinesl řadu nešvarů a praktik, které jsou v řadě případů až na hranici zákona. V žádném případě už dál nechceme hazardovat s důvěrou klientů.

Proč vůbec Česká komora realitních kanceláří vznikla, můžete přiblížit úvahy, které k tomuto kroku vedly?

Založení České komory realitních kanceláří jsme pečlivě zvažovali a v řadě případů jsme se nechali inspirovat v zahraničí. Vnímáme celou řadu problémů, které nikdo neřeší, a chceme s nimi něco dělat. Od založení naší komory jsme již obdrželi několik podnětů od klientů některých realitních kanceláří, kteří si na špatnou a neprofesionální práci realitních makléřů stěžovali.

U nás ale již dlouho existuje Asociace realitních kanceláří. Bylo vůbec nutné zakládat novou komoru, a jak se její činnost bude lišit od práce současné asociace?

Svůj díl práce asociace nesporně odvedla. Stav trhu ale podle našeho názoru potřebuje zcela nové podněty. Věřím, že díky váze členů komory se může leccos změnit v kratším časovém horizontu.

Jaký je a bude vztah ČKRK k Asociaci realitních kanceláří?

Od samého začátku činnosti komory deklarujeme maximální otevřenost vůči všem existujícím sdružením i jednotlivým realitním kancelářím, které se konečně chtějí aktivně podílet na tom, že realitní trh v České republice dostane jasná pravidla a řád.

Obecně každé sdružení vzniklé v dané oblasti si kladlo za cíl zvýšení kvality postupů a procesů v rámci trhu nemovitostí. Nebude tomu jinak ani u České komory realitních kanceláří (ČKRK). Dají se ty vaše cíle konkrétněji pojmenovat?

Samozřejmě! Realitní trh potřebuje nastavit přísná regulační pravidla. Každý makléř bude muset projít školením s následným vystavením certifikátu pro výkon své práce. Při porušení pravidel - etického kodexu - o takový certifikát přijde. Základ vidíme také v utvoření garančního fondu. Pro zjednodušení hledejte analogii např. u cestovních kanceláří - dnes se nemůže stát, že by klient o své peníze přišel, nebo že by se nevrátil zpět domů. Na podobném principu by měly působit všechny kvalitní realitní kanceláře.

Zhlédli jste se při zakládání komory v nějakém vzoru v zahraničí?

Ano, velmi podrobně jsme sledovali jak podobná profesní sdružení fungují například v Rakousku, Německu i dalších evropských zemích. A myslím, že to nejlepší se pokusíme aplikovat v České republice.

Od září se chcete více prezentovat na veřejnosti. Co konkrétně chystáte?

Zavádíme povinnou certifikaci makléřů, respektive každý makléř bude skládat jakési profesní zkoušky. Kromě toho budou všichni makléři povinně pojištěni proti škodám způsobeným třetím osobám a ještě k tomu samy členské realitní kanceláře budou pojištěny proti úpadku až do výše 30 milionů korun. Chceme tím vyslat jasný signál, že kromě nezbytné profesionality nabízejí jednotlivé realitní kanceláře ČKRK i záruky a jistoty pro klienty.

Co by bylo potřeba udělat pro větší kultivovanost českého realitního trhu?

Dnes je branže realitních makléřů zcela volnou živností. To bychom rádi změnili. Maximální snahou je, abychom v horizontu několika málo let prosadili příslušné změny v živnostenském zákonu.

Velkým problémem tohoto trhu je otázka vzdělávání makléřů a jejich povinné certifikace. Mohou v tomto směru již existující asociace alespoň částečně nahradit stát?

ČKRK je v tomto směru první profesní organizací, která od všech stávajících i budoucích členů bude povinnou certifikaci makléřů vyžadovat. Bez ní se nikdo řádným členem komory nestane. A jestliže tato iniciativa nepřichází shora, musíme se jí chopit sami.

Okruh vašich činností se pochopitelně bude během doby upřesňovat, ale už před vznikem komory byl jistě nějak definován.

Asociace realitních kanceláří zařadila do okruhu svých činností rozhodčí řízení, které nahrazuje soudní projednávání sporů ohledně majetkových záležitostí. Smyslem je urychlit celý proces. Chystá ČKRK obdobu?

Ač jsem rád za aktivity, které asociace provedla a provádí, tak si nemyslím, že právě institut arbitráže přísluší nám, jako hráčům na realitním trhu. Rozhodčí řízení při Hospodářské komoře ČR je jistě vhodným nástrojem, který budeme v případě, že to bude účelné, podporovat, ale aktivně mezi dva účastníky jakéhokoli obchodního sporu vstupovat nemůžeme. Naší snahou bude v budoucnu zpřísnění pravidel pro výkon povolání realitního makléře.

Stálým tématem ve vztahu k působnosti realitního trhu u nás je vzdělávání. Jak tuto potřebu chce řešit ČKRK?

Za realitku České spořitelny, jako jednoho ze zakládajících členů, už jsme vzdělávání našich makléřů řešili. Společně s Bankovním institutem první část našich makléřů příslušný certifikát vlastní. Po dohodě s partnery v komoře bychom chtěli postupovat podobně.

Dalším řadu let připomínaným tématem je problematika legislativy. Nejčastěji se přitom hovoří o regulaci makléřské činnosti. Ohledně legislativy ve vztahu k realitnímu trhu ale nejde pouze o živnostenský zákon.

Jistě! Chápeme tento proces „jako běh na dlouhou trať“, ale domnívám se, že se na tuto cestu musíme vydat.

Pokud se bude chtít nějaký subjekt realitního trhu stát vaším členem, jak má takový zájemce postupovat?

Začátkem srpna proběhla další valná hromada zakládajících členů komory, na které se právě přijímání nových členů podrobně probíralo. Jinak každý ze zájemců o vstup do ČKRK získá statut jakéhosi „čekatele“, a teprve valná hromada komory bude jednotlivé nové členy schvalovat.

Podle statistik se v České republice prodá většina nemovitostí mimo realitní kanceláře. Čím si myslíte, že to je, a pokud se podaří zajistit kvalitu realitních makléřů, podaří se tento poměr změnit?

Znovu jsme, pane redaktore, u základního tématu našeho rozhovoru. Je faktem, který velmi jasně vnímáme, že podle průzkumů zhruba 60 procent obyvatel realitním kancelářím nedůvěřuje, resp. myslí si, že jejich služby jsou neprofesionální a k tomu drahé. To je neúnosná situace.