Nové Vysočany mění tvář dříve průmyslové čtvrti | E15.cz

Nové Vysočany mění tvář dříve průmyslové čtvrti

V oblasti bývalé průmyslové zóny vymezené ulicemi Kolbenova, Freyova, Poděbradská a Kbelská v deváté pražské městské části se rodí Nové Vysočany, budoucí lokální městské centrum Prahy. Svou rozlohou 250 hektarů je tato část hlavního města srovnatelná s řadou současných okresních měst. V blízké budoucnosti zde bude bydlet, pracovat a žít okolo 40 tisíc nových obyvatel.

Společný projekt nazvaný Nové Vysočany představili v polovině května developeři, kteří se na výstavbě podílejí. V areálu, který vzniká v blízkosti stanice metra Kolbenova, zůstane zachována také část původní průmyslové zástavby, například funkcionalistická vila architekta Františka Alberta Libry nebo některé výrobní haly. Územní plán Prahy zde předpokládá kombinaci širokého spektra urbánních funkcí: od rezidenčních přes administrativní a maloobchodní až po volnočasové a rekreační. Proměny, jimiž celá lokalita projde, jsou srovnatelné se změnami, kterými před pár lety prošel například Anděl na pražském Smíchově, dnes je z něj moderní městské centrum s veškerou infrastrukturou a občanskou vybaveností. V případě Nových Vysočan se de facto jedná o revitalizaci brownfields velkého rozsahu, kdy je žádoucí navázat na historickou stopu industriální minulosti a unikátního „genia loci“ území a citlivě do něj zakomponovat novou moderní výstavbu.

#####Nový život průmyslové oblasti

V souvislosti s přeměnou území vzniklo sdružení Nové Vysočany, jehož zakladateli byly společnosti CODECO, FINEP a IMOS development. Sdružení bylo poté ještě rozšířeno o dalšího partnera – společnost CPI Group, která v lokalitě realizovala nákupní galerii Fénix a Clarion Congress Hotel. Sdružení při přeměně území v moderní čtvrť úzce spolupracuje s Městskou částí Praha 9.

„Postupné naplňování vize Nových Vysočan přináší do zdejší bývalé průmyslové oblasti nový život. Proto aktivity developerů ve sdružení Nové Vysočany vítáme, neboť je naším společným zájmem, aby se Vysočany staly atraktivní městskou čtvrtí, jež bude příjemným místem pro život, práci, zábavu i odpočinek,“ říká starosta Prahy 9 Jan Jarolím. Podle jeho slov je podstatné především vybudování kompletní infrastruktury a občanské vybavenosti včetně školských a zdravotnických zařízení i možností kulturního vyžití. K atraktivnosti Vysočan v budoucnu přispěje i zrevitalizovaný park Rokytka s mnoha příležitostmi ke sportu a relaxaci, jenž se stane součástí budoucího moderního městského celku. K rozvoji celého území Vysočan přispívají také další developeři působící v této lokalitě: BCD Group, AFI Europe Czech Republic a ABLON.

#####Centrem bude stanice metra Kolbenova

Srdcem budoucí rozvojové oblasti Nových Vysočan je území Kolbenova City Development (KCD) o rozloze 14 hektarů v těsné blízkosti stanice metra B Kolbenova a v sousedství parku Rokytka. Území KCD je bývalým průmyslovým areálem výrobních hal ČKD Trakce. V minulosti na tomto místě působila známá „Kolbenka“, továrna ing. Emila Kolbena. Řada původních objektů fungovala jako skladové, výrobní a administrativní plochy. Některé budovy již byly či budou kompletně zrekonstruovány, jiné budou zbourány a vytvoří tak prostor pro moderní kanceláře, atraktivní bytové domy, hotel, obchody, restaurace a kavárny. Plánovaný rozvoj území KCD přinese do Nových Vysočan zhruba 70 tisíc m2 kanceláří, 900 až 1000 bytů pro nejméně dva tisíce nových obyvatel a 12 tisíc m2 obchodů. Dominantou celého území Nových Vysočan by se v roce 2012 měla stát 22patrová výšková administrativně-obchodní budova KOLBEN TOWER, která nabídne i restauraci s atraktivními výhledy. V její podnoži se pak počítá s obchody, restauracemi a dalšími službami. Developerem KCD je společnost CODECO. „Přeměna velkého rozvojového území Vysočany v moderní městskou čtvrť Nové Vysočany s mnoha tisíci obyvateli může trvat až několik desítek let. Proto je třeba mít jasnou dlouhodobou vizi rozvoje lokality, aby byla konverze původního průmyslového území na budoucí fungující městskou strukturu úspěšná,“ informuje ředitel této developerské společnosti Radek Zábrodský. Další z developerských firem, které se podílí na revitalizaci Vysočan, je FINEP. „V rámci rozvojového území Nové Vysočany jsme již dokončili první tři etapy rezidenčního projektu Nová Harfa, který se nachází na jižní části tohoto území. Se svými dvěma tisíci byty patří k největším rezidenčním projektům v České republice. Nyní připravujeme další etapy. Již nyní mohou místní obyvatelé využívat řadu nových obchodů a služeb, které se nacházejí v nově vzniklém obchodním parteru podél ulice Poděbradská,“ informoval zástupce společnosti FINEP Pavel Rejchrt.

#####Bohatá minulost, růžová budoucnost

Velké rozvojové území Vysočan má za sebou bohatou minulost. Na přelomu 19. a 20. století se stalo jedním z center průmyslového a technického rozvoje a chloubou českého průmyslu na domácích i zahraničních trzích. Tím zůstalo až do konce minulého století. Nejdůležitějšími vysočanskými závody byly mimo jiné Českomoravská továrna na stroje, Kolbenova elektrotechnická továrna a závod firmy Breitfeld-Daněk, později spojené ve světoznámou ČKD, dále pak Avia Aero, Praga i pekárna Odkolek. Díky tomu jsou součástí lokality architektonicky, technicky a historicky významné budovy a objekty – například funkcionalistická vila navržená architektem F. A. Librou v blízkosti stanice metra Kolbenova či některé průmyslové výrobní haly v areálu firmy Praga, které jsou důkazem vytříbené industriální architektury počátku 20. století. Developeři se neobávají, že by projekt nemohl být dokončen kvůli finanční krizi. „Nepochybujeme, že bude velký zájem mezi těmi, kteří hledají nové bydlení,“ řekl Pavel Weishaupt ze společnosti CODECO. To se podle něj ukázalo například u společnosti FINEP, která už v areálu dokončila a prodala asi 1400 bytů ve svém projektu Nová Harfa.

*

Budoucí moderní městská čtvrť Nové Vysočany nabídne:

• zhruba 600 tisíc m2 kanceláří • 50 tisíc m2 obchodů • 12 tisíc bytů • park Rokytka (mimo jiné s cyklostezkou, dráhou pro in-line bruslení, joggingovou stezkou, tenisovými kurty, hřištěm na pétanque apod.; park již nyní prochází výraznou proměnou, kterou zastřešuje a financuje město Praha s využitím fondů EU) • kompletní občanskou vybavenost

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!