Novela občanského zákoníku bude asi za rok | E15.cz

Novela občanského zákoníku bude asi za rok

Návrh novely občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), týkající se nájemních vztahů k bytu, je momentálně v mezirezortním připomínkovém řízení.

Návrh novely občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), týkající se nájemních vztahů k bytu, je momentálně v mezirezortním připomínkovém řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že po zpracování připomínek odešle výsledný návrh v termínu, který umožní jeho projednání na zasedání vlády do konce roku 2008. Účinnost novely je navržena dnem vyhlášení, tedy pravděpodobně v druhé polovině roku 2009.

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se rozhodl předložit tuto novelu s odkazem na naléhavost řešení některých problémů v oblasti bytového nájemního práva, které mohou nastat po skončení účinnosti první části zákona O jednostranném zvyšování nájemného. „Pozice České republiky při jednáních u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku bude po přijetí navrhovaných opatření příznivější,“ podotkl ministr Čunek. Text novely vychází mimo jiné z návrhu poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistera, zejména v oblasti definování budoucích smluvních výší nájemného.

#####Posiluje se postavení pronajímatele

Hlavním bodem návrhu je posílení postavení pronajímatele, které je v současnosti vinou starého zákoníku stále nerovnovážné v porovnání s právy nájemce. Druhým bodem novely je řešení situace, která nastane s datem ukončení regulace, respektive s potřebou umožnit oběma stranám nájemní smlouvy snadněji se dohodnout na výši nájemného. Ta bude po 1. lednu 2011 stanovována pouze volně na základě smlouvy. Hlavní a zásadní navrženou novinkou je řešení situace, kdy se strany nájemní smlouvy nedohodnou na výši smluvního nájemného. V takovém případě se mohou obrátit na soud, který následně určí výši nájemného tak, jak je v místě a čase obvyklé. Novela ruší dosud platný prováděcí zákon č. 102/1992 Sb., známý jako zákon o služebních bytech a bytových náhradách. „Služební byt“ je již v současnosti nahrazován pojmem „nájem bytu po dobu výkonu práce pro pronajímatele“, a samostatný zákon tedy nepotřebuje.

Dalším důvodem zrušení speciální úpravy je skutečnost, že služebních bytů v ČR je oproti roku 1991 méně než dvacetina. Dosavadní povinnost obcí podílet se na bytových náhradách byla velmi problematická, proto bude novelou zrušena. Neznamená to však že, obce budou v budoucnu zproštěny zákonné povinnosti vytvářet podmínky pro bydlení svých občanů.

#####Nově upravená přihlašovací povinnost

Novela obsahuje přihlašovací povinnost osob, které nepatří do přímé rodiny nájemce. Nájemce bude povinen požádat o souhlas pronajímatele s jejich pobytem v bytě v případě, že půjde o dobu delší než tři měsíce. Ze závažných důvodů může tento pobyt pronajímatel odmítnout. Nadále nebude umožněna výměna bytů bez souhlasu pronajímatele a bude zúžen okruh osob, na které přechází nájemní právo v případě smrti nájemce. Toto právo je navíc časově omezeno dvěma roky. Návrh nepočítá s možností výpovědi bez udání důvodu, naopak rozšiřuje typy bytových náhrad, kterými doposud byly „náhradní byt“ a „náhradní ubytování“, o pojem „přístřeší“.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!