Novela občanského zákoníku sníží ochranu nájemce | E15.cz

Novela občanského zákoníku sníží ochranu nájemce

V polovině září 2010 byl vládě doručen návrh ministerstva pro místní rozvoj na změnu občanského zákoníku. Návrh upravuje zejména způsob určení výše nájemného po ukončení „deregulace“. Zároveň mění vztah nájemce a pronajímatele.

[file:7645:small:right]

Podle návrhu může pronajímatel nebo nájemce žádat soud, aby změnil výši nájemného. Soud změní nájemné tak, aby bylo ve výši v místě a čase obvyklé. Pokud by návrh nebyl přijat, zůstalo by současné regulované nájemné zafixováno na úrovni, na jakou bylo pronajímatelem zvýšeno podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Bez možnosti zvýšení (nebo snížení) nájmu jinak než dohodou stran. Právo žádat soud o změnu výše nájemného mají podle návrhu nejen strany regulovaného nájemního vztahu, ale i strany jakéhokoli nájmu bytu uzavřeného na dobu neurčitou.

To však pouze pokud došlo k tak podstatné změně okolností, že vznikl hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran. Návrh upravuje i institut přechodu nájmu. Zejména časově omezuje dobu trvání nájmu po přechodu nájmu (zásadně na 2 roky). Návrh dále ruší povinnost obcí participovat na zajišťování bytových náhrad. Obsahově obdobný návrh byl vládě podán již v roce 2008. Vláda tehdy návrh schválila a předložila Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna jej však před skončením funkčního období neprojednala. Proto návrh musí být podán znovu, nové Poslanecké sněmovně.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!