Novela zákona č.107/2006 Sb. se zatím nepřipravuje | E15.cz

Novela zákona č.107/2006 Sb. se zatím nepřipravuje

Ministerstvo pro místní rozvoj, které má pod palcem mimo jiné i bytovou politiku, neplánuje novelizaci zákona o jednostranném zvyšování nájemného, jehož účinnost vyprší až na výjimky na konci letošního roku. Realitu to sdělil mluvčí tohoto resortu Jan Štoll.

Po skončení platnosti zákona č. 107/2006 Sb. nebude žádný cenový předpis pro stanovení nájmu bytu a podle občanského zákoníku by mělo být nájemné sjednáno dohodou. Jakým způsobem bude postupováno v případě, že k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem nedojde?

Pokud se smluvní strany na úpravě nájemného nedohodnou, mohou se nájemce nebo pronajímatel obrátit s žádostí o rozhodnutí o výši nájemného na soud.

Připravuje někdo cenovou mapu obvyklého nájemného, která by pro případné spory mohla být vodítkem? Spolupracuje MMR s nějakou firmou při shromažďování takových dat?

Zpracováním různých indikativních údajů tohoto typu se dlouhodobě zabývají různé subjekty (například IRI, Asociace realitních kanceláří, bankovní subjekty…). Účel využití údajů jednotlivými subjekty se výrazně liší, čemuž odpovídají i odlišné výsledné údaje. V současné době, kdy proces deregulace není na celém území ČR ukončen a situace na trhu není stabilizována, je plošné zpracování reprezentativních údajů nemožné. MMR předpokládá, že pro případné soudní spory bude nutné přistoupit k individualizaci, to znamená, že kromě údajů z veřejně přístupných zdrojů budou využívána individuální posouzení znalců.

Připravuje MMR nějakou další novelizaci občanského zákoníku týkající se nájmu bytu?

MMR již připravilo dílčí novelu občanského zákoníku, která byla předložena do vlády v září 2008, vládou schválena a následně předložena v dubnu 2009 do Parlamentu ČR (tisk 805). Parlament však novelu neprojednal. Na základě této novely by bylo umožněno pronajímateli, ale i nájemci, po skončení platnosti části první zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, požadovat nájemné na úrovni nájemného v místě obvyklého.

To znamená, že by mohlo jít jak o zvýšení, tak ale i snížení nájemného. Pokud se smluvní strany na úpravě nájemného nedohodnou, rozhodoval by o výši nájemného soud. MMR bude usilovat o nové projednání tohoto návrhu. Problematiku sociálního nájemního bydlení by mohly řešit obecní byty, které se však ztrácejí v privatizacích.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!