Novela zákona klientům nepomůže | E15.cz

Novela zákona klientům nepomůže

Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR) vítá všechny snahy vedoucí ke snižování administrativní zátěže živnostníků.

Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR) vítá všechny snahy vedoucí ke snižování administrativní zátěže živnostníků.

Není však možné „jedním dechem“ souhlasit se skutečností, že ministr Říman ponechal ve volných živnostech činnost realitních kanceláří. To zřejmě vychází z mylné představy, že se od realitního makléře neočekává nic jiného, než to, že pro nabízenou nemovitost nalezne vhodného zájemce o koupi či pronájem, respektive, že vhodnou nemovitost pro uvedené zájemce vyhledá. Jde však opravdu pouze o zprostředkování, kde klient realitní kanceláře jakoukoli znalost v oboru nemovitostí od zprostředkovatele nepředpokládá?

O čem pak jsou televizní pořady typu „Černé ovce“, „Na vlastní oči“ a jim podobné, které činnost realitních kanceláří často oprávněně pranýřují? Není to tak, že se na realitní společnost klient obrací s nadějí na službu odborníka, který o problematice nemovitostí ví víc než to, kde a jak inzerovat?

#####ARK je náročná

Nikdo se nepozastaví nad tím, že kadeřnice, aby mohla svého klienta ostříhat, musí tři roky chodit do učení.

Novela živnostenského zákona vyučené mladé kadeřnici dokonce usnadní život tím, že od ní nebude požadovat prokázání praxe, aby mohla sama začít podnikat.

Jejím klientům pak nehrozí nic jiného, než že si budou muset počkat pár dní až týdnů, než případná pokažená frizura doroste. Když však realitní kancelář, která podle platné legislativy nemusí umět nic, „pomůže“ od pár set tisíc či dokonce milionů a připraví klienta díky své neschopnosti o peníze či dům a jemu zbudou jen oči pro pláč, jedná se o problém horší. Ponechat „na trhu“, aby sám selektoval kvalitu od neschopnosti, přijde daňového poplatníka trochu draho. Ministerstvo průmyslu a obchodu si tak svoji úlohu hodně usnadnilo. Asociace realitních kanceláří České republiky na své členy klade náročné požadavky. Prokazováním kvalifikačních požadavků počínaje, přes povinné dodržování etického kodexu, povinným pojištěním odpovědnosti za případné škody konče. Ale to se týká pouze členů asociace. Jaké záruky jim dává naše legislativa?

#####Legislativa neodpovídá trendům

Asociace realitních kanceláří České republiky se domnívá, že současná legislativní úprava podmiňující provozování realitní kanceláře v České republice není dostatečná a neodpovídá trendům pro provozování realitní profese ve většině zemí EU ani v zámoří.

Pro ilustraci uvádíme okruhy, z nichž je nezbytné mít potřebné odborné znalosti pro kvalifikovaný výkon realitní činnosti (od vstupu ČR do EU je třeba znát příslušné právní normy nejen českého, ale také evropského práva):

* Občanské právo

* Obchodní právo

* Právní normy týkající se katastru nemovitostí

* Právní normy tvořící daňový systém

* Bankovnictví

* Oceňování nemovitostí

* Stavební právo včetně územního plánování

* Základní znalosti o stavbách (typy, konstrukce apod.)

* Marketing

* Zásady komunikace s klientem (obchodní dovednosti)

Realitní činnost je mimo jiné činností, při které dochází k převodům vlastnictví i k mnohamilionovým nemovitostem a tomu odpovídajícím převodům peněžních částek. Realitní činnost vyžaduje - jak již bylo uvedeno - nejen vysoké odborné znalosti a určité zkušenosti podložené praxí, ale také vysokou míru osobní zodpovědnosti. Tomu však neodpovídá současně platná právní úprava, kdy živnostenské oprávnění k realitní činnosti získá každý plnoletý občan s čistým trestním rejstříkem.

Potřebnost nové právní úpravy provozování realitní činnosti podtrhuje také skutečnost, že realitní obchody - tak jako ve všech vyspělých ekonomikách - tvoří svým podílem významnou součást české ekonomiky. Připomínáme, že jde z hlediska typů jak o rezidenční nemovitosti (byty, rodinné domy, činžovní domy), tak o obchodní, kancelářské či skladovací objekty a dále také o pozemky určené k výstavbě. Na realitním trhu se obchodují nejen nově dokončené budovy, předmětem většiny obchodních transakcí jsou již starší nemovitosti.

#####Srovnání se zahraničím

Jako další důležitý argument pro změnu právní úpravy podmínek provozování realitní činnosti je srovnání se zahraničím. V drtivé většině evropských zemí, dále v USA, Kanadě a dalších vyspělých ekonomikách světa, je provozování realitní činnosti vždy podmíněno prokázáním určitého vzdělání a praxe v oboru. Tyto požadavky na výkon realitní profese existují v uvedených zemích bez ohledu na skutečnost, zda v zemi vládne pravice či levice.

Prokázání uvedených podmínek je svěřeno buď do rukou příslušného státního orgánu, nebo profesního společenství. V řadě zemí - např. také ve Spojených státech amerických - je vyžadována tzv. recertifikace, tj. licence pro výkon této profese, je vydávána na dobu určitou (zpravidla na dobu 2-5 let) a poté je povinen držitel oprávnění absolvovat ověření znalostí.

#####Profesionalizace makléřů

Nezbývá nám nic jiného než dál „bojovat s větrnými mlýny“ a předkládat naše návrhy na změny podmínek pro provozování realitní činnosti, vedeni snahou chránit zejména oprávněné zájmy klientů realitních kanceláří a tím i zároveň realitní profesi jako takovou.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!